Papa: Isusova borba protiv đavla i zla nije stvar koja pripada prošlosti već se događa svaki dan

"Isus nas poziva da mijenjamo život, da promijenimo put, poziva nas na obraćenje". A to uključuje borbu protiv zla, u našim srcima, „borbu koja ne daje bezbrižnost nego mir“, rekao je papa Franjo jutros na misi u Svetoj Marti tumačeći da je to “vatra“ koju Isus baca na zemlju. Vatra koja zahtijeva promjenu.

Promjenu načina razmišljanja, mijenjanje načina osjećanja kako bi naša srca koja su bila svjetovna i poganska, Kristovom snagom postala kršćanska. Takva promjena znači obraćenje - istaknuo je Papa i nastavio - da bismo promijenili naš način djelovanja, moraju se promijeniti naša djela.

Radi se o obraćenju koje uključuje sve, tijelo i dušu, naglasio je Sveti Otac. To je promjena, ali ne ona koja se radi samo izvana, nju čini Duh Sveti iznutra. Sa svoje strane moramo dati doprinos kako bi Duh Sveti mogao djelovati, a to znači da se moramo boriti.

„Ne postoje bezbrižni kršćani koji se ne bore”, dodao je Papa, „kršćani nisu takvi, to su mlakonje”. Da bismo mirno spavali, dovoljna je jedna tableta, ali ne postoje tablete za nutarnji mir. „Samo Duh Sveti” može duši dati „mir koji daje snagu kršćanima”. „Moramo pomoći Duhu Svetom” – potaknuo je Sveti Otac – „dajući mu prostora u našim srcima”, kako bismo se zajedno borili protiv bolesti duha, koje sije neprijatelj i koje su bolesti ovoga svijeta.

„Isusova borba protiv đavla i zla – podsjetio je Papa Franjo - nije stvar koja pripada prošlosti već se događa svaki dan, jer ”vatra koju je Isus donio, u našim je srcima“. Zato moramo dopusiti Duhu Svetom da uđe, ostaviti put taštine i grijeha, prihvatili put milosti, i pitati se svakodnevno jesmo li napravili mjesta Duhu Svetom kako bi on mogao djelovati?”

"Teškoće u našem životu se ne rješavaju razvodnjavanjem istine. Istina je ta da je Isus donio vatru i borbu, a što ću učiniti ja?" – upitao je Papa i zaključio - za obraćenje je potrebno velikodušno i vjerno srce:  „velikodušnost, koja uvijek dolazi iz ljubavi i vjernost, vjernost Božjoj riječi.”