"MIR LJUDIMA" - znak koji je Gospa ostavila ispisan zlatnim slovima

Na današnji dan prije 1981. godine, Gospa je ostavila znak!

Od 30. lipnja pa sve do 31.prosinca 1981, međugorski vidioci imali su ukazanja na različitim mjestima kako bi izbjegli komunističku policiju koja je tada počela ometati dolazak djeci (vidiocima) i narodu na Podbrdo. Djeci, a poslije ni svijetu, nije više bilo dopušteno onamo dolaziti. Ali Gospa im se i dalje ukazivala na skrovitim mjestima, u njihovim domovima i u polju. Djeca su se već ohrabrila, otvorenije razgovarala s Gospom i rado slušala njezine savjete, opomene i poruke.

Na današnji dan prije 36 godina, 7.prosinca 1981, vidioci su se okupili u staroj kući od Jakova kako bi u miru proveli svoj susret s Gospom. Gospa je cijelo vrijeme molila s njima. Dok je gledala u skupinu hodočasnika kazala je "Ljudi se obraćaju, to je istina, ali ipak ne i svi". Poruku koju im je tada dala bila je jasna i kratka; “Molite i ustrajte u molitvi.” Nakon što je ukazanje prestalo, Gospa je ostavila znak na zidu Jakovljeve kuće.

“MIR LJUDIMA”, natpis koji se pojavio nakon Gospine poruke, bio je ispisan zlatnim slovima na zidu. Gospa je ostavila znak na zidu ali i u srcima ljudi. Slava Bogu na visini!I na zemlji mir ljudima dobre volje. Ono što se dogodilo prije više od dvije tisuća godina događa se i danas u srcima svih onih ljudi koji dopuštaju da se po molitvi, ljubavi i istini, Isus rodi u njima i da vlada njihovim životima.

3 tjedna prije toga Božića 1981, Gospa je uputila važnu poruku koja vrijedi jednako kao i danas. Vrijeme Došašća vrijeme je tišine u kojem tražimo utočište od svijeta i buke, od šarenila i prividnog sjaja, vrijeme u kojem se povlačimo od vidljivog i uplovljavamo u nevidljivo. Bog se otkriva malenima. Onima koji slijepo vjeruju i ljube. Onima koji se ne boje mraka kojim trebaju proći samo uz svjetlo betlehemske zvjezde.

Bog koji se ima roditi reba naš mir kako bi čuli šapat Duha svetoga i osjetili lahor koji puše iz smjera Betlehemske noći. Potrebno je ovo vrijeme u kojem čistimo srca od svega smeća kako bi postalo dostojan dom malome Kralju. "Dječice, pozvani ste da živite i svjedočite mir, mir u vašim srcima i obiteljima, a preko vas mir će poteći i svijetom." Već trećeg dana Gospa je iznijela kao prvu od svih poruka: "Mir, mir, mir - i samo mir!" Molite u ovo sveto i blagoslovljeno vrijeme Došašća za mir u vama i oko vas.

medjugorje-info.com

Označeno u