Papa priznao herojske kreposti sluge Božjega fra Ante Tomičića

Papa Franjo priznao je herojske kreposti sluge Božjega fra Antuna Tomičića, brata laika iz Reda manje braće kapucina, objavio je Tiskovni ured Svete Stolice u četvrtak, 14. ožujka.

U priopćenju Tiskovnog ureda se navodi kako je Papa tijekom audijencije u koju je primio prefekta Dikasterija za kauze svetaca kardinala Marcella Semerara ovlastio Dikasterij da proglasi dekrete vezane uz priznavanje čuda, mučeništva i herojskih kreposti za 12 slugu i službenica Božjih. Jednim od dekreta priznaju se herojske kreposti hrvatskog kapucinskog brata laika fra Ante Tomičića (svjetovnog imena Josip) rođenog 23. ožujka 1901. u Razbojinama i umrlog u Rijeci 25. studenoga 1981.

Priznavanjem herojskih kreposti fra Ante Tomičić od sada se može častiti kao časni sluga Božji.

Ante Tomičić rodio se u Ričicama 19. ožujka 1901. U novicijat Reda manje braće kapucina je stupio 20. studenog 1920. Doživotne zavjete položio je u Splitu 11. veljače 1925. Tijekom 22 godine obavljao je službu sakupljača milostinje za svoju subraću, za školovanje mladih kandidata i za gradnju kapucinskih crkvi i samostana. U Rijeku je došao 5. rujna 1947. i ostao do svoje smrti, 25. studenoga 1981. godine. Preminuo je na glasu svetosti. Postupak za proglašenje blaženim i svetim pokrenut je 2005. Dijecezanski proces za proglašenje blaženim sluge Božjega fra Ante Josipa Tomičića završen je 9. veljače 2014.

Opširnu biografiju fra Ante Tomičića može se pročitati na mrežnim stranicama Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića.