GOSPA OD DOBROG USPJEHA Majka Božja ukazala se redovnici i najavila progone Crkve, otpade od vjere i krivovjerja

Prije više od 120 godina Gospa se ukazala mladoj redovnici Mariani od Isusa Torres te joj otkrila mnoštvo dramatičnih događaja. Od nje je zatražila da bude duša-žrtva, ne samo za svoj samostan ili svoju zemlju, nego za društvo i Katoličku Crkvu, koja će prolaziti tu duboku krizu.

Mariana Torres rođena je u Španjolskoj a u Novi svijet krenula je sa svojom tetom i pet njezinih susestara, koje su se uputile u Ekvador na utemeljenje samostana. Sa 14 godina, 1577.godine ušla je u Red, a u 26. god., je postala redovnica i obavljala je tu službu do smrti. Majka Mariana je imala ukazanja od 1582. do 1634.g.  a poruke koje joj je dala Gospa odnose se na tada buduće 20. i 21. stoljeće. Majka Božja poručila je Mariani kako će progoni Crkve pod utjecajem đavla biti strašni te je opisala te događaje u budućnosti. Za ovo stoljeće Majka Božja najavila je velike otpade od vjere, mnoga krivovjerja i opskurnosti u vjeri. No, ona je dala i utjehu rekavši da oni koji izdrže patnje, biti će u velikoj Božjoj milosti i svi grijesi bit će im oprošteni.

Mnoge događaje koje joj je Gospa otkrila u ukazanjima su ostvarena; Gospa je majci Marijani objavila da će Ekvador postati republika, da će postojati jedan pravi katolički predsjednik Gabrijem Garcia Moreno koji će zemlju posvetiti Presvetom Srcu Isusovu i kojega će ubiti masoni. Prorekla joj je da će Bezgrješno Začeće papa proglasiti dogmom, kao i papinu nezabludivost, te da će taj papa biti zatočenik u Vatikanu (Pio IX.). Za dvadeseto stoljeće je rekla da će biti stoljeće ćudoredne nečistoće, tek s malo djevičanskih duša, napadat će se brak i poticati ljude da žive u grijehu, ismijavati svećeništvo i Presveti Sakrament. Osobito sredinom XX. st. bit će svećenika koji će lišiti katolike pravoga nauka, zbog čega će dobri crkveni pastiri patiti, a događat će se svetogrđa i zloporabe sakramenata. Kako bi se ta zlokobna vremena skratila tražila je neprestane vapaje Nebeskom Ocu, molitve, pokoru, mrtvenje.

Gospa je također obećala dobar uspjeh onima koji je u tim teškim vremenima budu zazivali pod imenom Gospa od Dobroga Uspjeha. Ta će pobožnost njenom čudesnom intervencijom pomoći obnovu Katoličke crkve u vrijeme kad se sve bude činilo izgubljenim.

Djevica Marija naredila je redovnici da se sagradi kip Gospe po njezinu viđenju. Kip je sagrađen i štuje se kao kip Gospe od dobrog uspjeha. Kasnije je sam kip imao čudnovate i mistične pojave. Dva španjolska brata putovala su u Rim papi kako bi dobili odobrenje za osnivanje redovničkog reda. Kada su prolazili kroz grad Traigueras bijesna oluja srušila se na njih. Braća su počela moliti Božje vodstvo i pomoć kada su primijetili misteriozna svijetla koja dolaze iz pećine u stijeni. Kada su ušli u pećinu, tamo su vidjeli prekrasan kip Blažene Marije Djevice s Isusom u naručju, okružen blještavilom. Izvijestili su kako je kip bljeskao divnim bojama i oko njega se širio zadivljujući miris ruža.              

Uzeli su kip sa sobom u nadi da će im pomoći prilikom dobivanja odobrenja od pape. No, bojali su se papine reakcije. Međutim, kada je papa Pavao V. čuo priču koja se dogodila na putovanju kleknuo je pred kip Djevice, stavio joj križ oko vraka i uzviknuo: “Gle, ona se smiješi! Zašto se tako lijepo smije?”. Nema sumnje da vas je Gospa štitila i čuvala na ovom putu, zato protiv Nje ne mogu niti ja. Papa Pavao V. oduševljen kipom i Marijinim osmjehom posvetio je kip i krstio ju kao Gospu od uspjeha. Kasnije su se ispod ovog kipa događale čudesne stvari, ozdravljenja i milosti Božje koje se i dana danas izlijevaju na tom mjestu. 

Život majke Marijane od Isusa završio je 16. siječnja 1634. Gospa joj je otkrila vrijeme smrti kao i to da će ipak nakon tristoljetne skrivenosti njezino ime postati poznato; Marijana od Isusa je tražila da ostane nepoznata. Prvo čudo na njezin zagovor se dogodilo odmah nakon njezine smrti kada je progledala slijepa djevojčica nakon što je dotaknuta cvijetom iz krune službenice Božje. Za vrijeme obnove samostana 1906. otvoren je njezin grob, a tijelo je pronađeno potpuno očuvano, jezik je bio mek i vlažan, a kosa bujna. Od 1986. postulator kauze je bio msgr. L. E. Cadena y Almeida koji je napisao dvije knjige o životu Marijane od Isusa: “Građa za izradu lika jedne svetice” i “Proročka poruka službenice Božje sestre Marijane Franciske od Isusa Torres y Berriochoa i njeno točno ispunjenje kroz stoljeća”.

Spomendan Gospi od Dobrog savjeta slavi se na Svijećnicu

Molitva Gospi od Dobrog Uspjeha

Dušo Marijina, posveti me, Tijelo Marijino, očisti me, Srce Marijino, ražari me, Žalosti Marijine, ohrabrite me, Suze Marijine, utješite me, O slatka Marijo, čuj me. Svojim blagim očima, pogledaj me, Svojim svetim stopama, vodi me, Svoga Božanskoga Sina, moli za me,Oproštenje grijeha mojih, zadobij mi, Pobožnost Tvomu Ružariju, ulij mi, Ljubav prema Bogu i bližnjemu, daruj mi, Ne dopusti da se ikada odijelim od Tebe. U času smrti, ohrabri me, Od neprijatelja mojih, obrani me, Štitom svoga Svetoga Imena, zaštiti me, Plaštem svojim pokrij me. U odlučnom času moje smrtne borbe, budi uza me, Od umiranja u grijehu, oslobodi me, U ruke Isusove, izruči me, U vječne dvore uvedi me, Da Te s anđelima i svetima, hvalim u vijeke vjekova. Amen!