Spaljivanje stvari

Kako postići ravnotežu posjedovanja stvari koje trebamo i koristimo i nenavezanosti na njih? Možda vam razmišljanje don Šimuna Doljanina pomogne.

Marcel proživio je dva svjetska rata i bio je užasnut količinom zla koju je susreo. Nakon prvog rata se obratio i postao kršćanin. Jedino je u kršćanstvu našao istinu da zlo nije samo izvanjska stvar, društvena stvar, nego da dolazi iz svakog čovjeka. Crkva nosi objavu o istočnom grijehu. To je zlo koje bezrazložno izvire iz svakog pojedinca. David pjeva: ,,U grijehu me zače majka moja.” Uvijek smo začuđeni kako i zašto navire zlo iz nas samih. Užasnuti smo količinom tog zla.

Stvari nas osiromašuju kao ljude i djecu Božju

Mislilac Marcel je kasnije napisao knjigu Biti i imati. U toj knjizi se najviše bavio smislom i posljedicama imanja i posjedovanja. Čovjek nije anđeo. On ima tijelo. A imati tijelo vuče za sobom i druge potrebe. Potrebna mu je kuća. Odjeća. Hrana. I tako redom. Čovjek mora imati. Čovjek ne može biti ako nešto nema. Njegovo je postojanje vezano uz imati. A imati svaku stvar dijelom i njega zarobljava. Stvari ga drže pod svojom vlašću. Stvari ga ”postvaruju”. Umanjuju njegovu osobnost. Slobodu. Gibljivost. Misaonost. Susretanje drugih. Solidarnost. Jedinstvo s drugima i s Bogom. I na kraju: ljubav.

Postoji li izlaz iz ovog kruga? Potrebne su nam stvari, a stvari nas osiromašuju kao ljude i djecu Božju. Osnažuju ono zlo koje je u nama. Izvlače ga na površinu i daju mu razornu snagu. Ratovi bukte zbog posjedovanja. Konkurencije. Moći nad zemljom. Nad novcem. Stvarima.


Rješenje je u žrtvovanju

Marcel nalazi rješenje u žrtvovanju. Stvari moramo imati, ali ih ujedno moramo stalno žrtvovati. Spaljivati. U Svetom Pismu je to izraženo kroz davanje desetine. Prinošenje prvorođenaca. Prinošenje prvih plodova. Žrtvovanje jaganjaca. Teoca. Svakako, kroz žrtveni karakter. Kada se stalno žrtvuju Bogu na slavu, stvari gube snagu zarobljavanja.

Kada se svari žrtvuju, one postaju podrška našem biću. Izgrađuju našu osobnost. Naše biti. Jačaju dobro u nama. Izvlače ljubav. Izvlače nas iz nas samih. Stavljaju nas u odnos s Bogom koji je ljubav. Ujedinjuju nas s drugim bićima. Braćom i sestrama. Onima koji imaju isti DNA, bez obzira na boju kože, nacionalnost, društveni status, spol…

Tko hoće spasiti svoj život, taj će ga izgubiti

Krist stalno poziva na odricanje od kuće, polja, pa i samog sebe. Tko hoće spasiti svoj život, taj će ga izgubiti. Tko izgubi svoj život, na ovom svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Život vječni je blaženstvo siromaha. Onih koji ništa nemaju, a sve posjeduju. Oni koji su siromasi, a sve obogaćuju. Pavao. Mrtvi, a živi. Nepoznati, a poznati. Oni koji se odriču sebe i dobivaju sebe. U slobodi. Strašnoj slobodi.