Novo istraživanje pokazalo da bračni parovi postaju biološki slični

„I njih dvoje bit će jedno tijelo“ - Većina ljudi ne shvaća taj redak doslovno, no istraživanje nam dosljedno govori da bismo ga tako i trebali shvaćati.

Prema istraživanju koje je predstavljeno na godišnjoj skupštini Američkog gerontološkog društva, Shannon Mejia sa Sveučilišta u Michiganu sa svojim je suradnicima proučavala  indikatore zdravlja 1568 bračnih parova diljem SAD-a. Parovi su podijeljeni u dvije skupine. U jednoj su skupini bili oni koji su u braku oko 20 godina, a u drugoj oni koji imaju oko 50 godina bračnoga staža. Općenito, Mejia je otkrila nevjerojatne sličnosti u funkciji bubrega, ukupnoj razini kolesterola i jačini stiska ruke kod bračnih parova.

Mejia je sa svojim suradnicima otkrila da postoje sličnosti u biološkim karakteristikama, osim sličnosti u čimbenicima poput rase, obrazovanja i dobi koji su već statistički uračunati. Najbolji je primjer bila ukupna razina kolesterola. Prema izračunima, 20 posto rezultata ukupne razine kolesterola ovisi o bračnom statusu.

Sličnost među bračnim parovima proturječi onome što Mejia naziva „pretpostavkom nezavisnosti“ u SAD-u, a koja glasi: „Vaše je  zdravlje individualno“. Na kraju krajeva, liječnici se bave Vašim tijelom, a ne tijelom Vašega partnera. Međutim, istraživanje koje je Mejia provela upućuje na to da okolina utječe na Vaše tijelo.
Veća intimnost među bračnim parovima smanjuje razinu hormona koji je odgovoran za stres

S obzirom na vrstu podataka s kojima radi (opsežno longitudinalno istraživanje), Mejia ne može izolirati mehanizme koji su zaslužni za usklađenost zdravlja kod bračnih parova. Mejia stoga navodi istraživanje psihologinje Christiane Hoppmann sa Sveučilišta u Britanskoj Kolumbiji, koja ima nešto detaljnijiji pristup. U središtu njena istraživanja nalaze se mehanizmi braka. Hopmann je otkrila, na primjer, da veća intimnost među bračnim parovima smanjuje razinu kortizola, hormona koji je odgovoran za stres.

U Svetom pismu piše: „I njih dvoje bit će jedno tijelo“, no mi često o tome mislimo u filozofskom i duhovnom smislu. Većina ljudi ne shvaća taj redak doslovno, no istraživanje nam dosljedno govori da bismo ga tako i trebali shvaćati. Osim spomenutog istraživanja, druga su istraživanja pokazala da tijelo reagira na prekide i rastavu braka na isti način kao na fizičku ozljedu. Rastava može potencijalno imati vrlo ozbiljne dugatrajne posljedice po zdravlje.