"Vječne klanjateljice" - u kapeli vječnog klanjanja danonoćno je izloženo Presveto

Upoznajte prvi klauzurni samostan vječnog klanjanja u Svetoj zemlji.

U Betlehemu se kraj Bazilike Isusova rođenja nalazi špilja Bogorodičina mlijeka. Mjesto je poznato zapravo kao Mliječna špilja. Prema predaji Blažena se Djevica jednog dana zaustavila, da se odmori i da nadoji Božansko Djetešce. Kapljica mlijeka je međutim kapnula na pećinu, od koje je ona postala potpuno bijela. U toj špilji prema predaji majke se mole Majci Božjoj, iz različitih religija, da imaju obilje mlijeka i da uzmognu nadojiti svoju dojenčad. To je postalo i hodočasničko mjesto za bračne parove koji žele djecu. Dolaze i muslimani.

mlijecna-spilja.jpg

Photo: visitpalestine.ps

Legenda kaže da se i ovdje skrila i zadržala Sveta Obitelj za vrijeme svoga bijega u Egipat. Svjedoči to i činjenica da se u jednoj prostoriji nalazi mnoštvo izvješenih zahvalnica kao uslišanja na zagovorne molitve. Kraj špilje Bogorodičina mlijeka je samostan sestara „Vječne klanjateljice Presvetog Sakramenta“. Upravo na tom mjestu Franjevačka kustodija je izgradila oratorij, a u novije vrijeme pozvane su sestre «Vječne klanjateljice» iz Napulja koje su tu podigle svoj samostan. Sestre su otvorile kapelu vječnog klanjanja u kojoj je danonoćno izloženo Presveto. One kao redovnička zajednica međunarodnog značaja imaju slične samostane u Africi i Južnoj Americi. Sa adoracijom Presvetom usko su povezale izradu misnog ruha i pravljenje krunica.

Red sestara od vječnog klanjanja utemeljila je 1807. godine u Rimu Blažena Majka Marija Magdalena od postanka čovjeka (Catalina Sordini) početkom 19. stoljeća u Italiji. Zajednica u Betlehemu sastoji od desetak sestara koje su iz Meksika i Španjolske. Dnevno mole oko deset sati, žive u strogoj klauzuri i imaju neprekidno tj. vječno euharistijsko klanjanje u svojoj kapeli koje obdržavaju. Sestre preko svoga bijelog redovničkog odijela nose crveni škapular, a na glavi crni kopren. U svijetu ovaj red danas broji 69 samostana, a djeluju u Italiji, Španjolskoj, Sjevernoj i Južnoj Americi, Africi (Kenia) te u Austriji u Innsbrucku (Tirol).