Sadržaj s oznakom: Euharistija

Pokoncilsko gibanje u Crkvi donijelo je sa sobom u nekim župama kod nas pojavu da se sve više ljudi pričešćuje svake nedjelje.

Što Isus Krist čini u Euharistiji?

Tijekom svog života sv. Franjo je svooj braći napisao nekoliko Opomena koje nam pružaju izvanredan uvid u njegov duhovni život.

Anđeo ga dotaknu i naloži mu da ustane i jede

Primanje pričesti na usta ili na ruke nije odlučujuća odrednica naše pobožnosti. Kada je riječ o euharistiji, najprije treba obratiti pozornost na našu duhovnu pripravu kako bismo ju dostojno fizički primili. Catholic Link je tako izdvojila pet ključnih točaka kako se pripremiti za susret sa živim Kristom.

Dajmo dužno štovanje svojemu Gospodinu. U presvetom sakramentu Euharistije sadržan je čitav Krist.

Na današnji dan osnovane su Sestre Sakramentine Don Orionea kako bi na poseban način spašavale svijet: svojom sljepoćom.

1411. dogodilo se čudo u Ludbregu.

Sv. Katarina Sijenska, crkvena naučiteljica (1347. – 1380.)

Kako doživjeti svetu Misu svim srcem, o tome svjedoči stigmatizirana vidjelica i mističarka Katya Rivas - Catalina

Objavljeno u Duhovni kutak | 5.6.2022.

Duh Sveti i euharistija

Euharistija je zajedništvo Boga i vjernika, nebeske i zemaljske Crkve, u punom smislu tih riječi.

Katekizam katoličke crkve navodi slijedeće:

Euharistija je grčka riječ koja znači «zahvaljivanje».

To je "djelo i dar Presvetoga Trojstva"

Svi mi bi željeli dobiti poštu, svi bismo željeli dobiti neko pismo.

Ukoliko svećenik tijekom mise odabere prvi obrazac Euharistijske molitve (poznat kao Rimski kanon) ima opciju izgovoriti kratki popis svetaca prije samih posvetnih riječi, među kojima je i sedam žena…

Stranica 1 od 3