Zašto se sveta misa zove Euharistija?

Euharistija je grčka riječ koja znači «zahvaljivanje».

Razlog zašto smo na sv. misi je zahvaliti Bogu što nam je darovao život, što nas ljubavlju prati kroz život i što nam je po Isusu darovao vječni život. Zahvala za dar uskrsnuća je središnja zahvala u sv. misi jer je svaka sv. misa slavlje Isusove muke, smrti i uskrsnuća.

Uskrsnuće je najveći dar Boga čovjeku, to je najviše što je Isus mogao za nas učiniti – da budemo zajedno s Bogom i jedni s drugima zauvijek u blaženom i sretnom životu u raju. Nadalje, sv. misa je zahvala za dar sjedinjenja s Isusom u sv. pričesti radi koje sv. misa i postoji. Sv. pričest je vrhunac sv. mise!

Označeno u