Kako nas đavao pokušava uvjeriti da ne postoji

“Malo ljudi danas vjeruje u đavla, što đavlu jako odgovara.

On uvijek pomaže da se šire vijesti o njegovoj vlastitoj smrti. Bit Božja je postojanje i On Sebe definira: „Ja sam koji jesam.“ Bit đavla je laž i on se definira: „Ja sam onaj koji nisam.“ Sotona nema problema s onima koji u njega ne vjeruju, jer su oni već na njegovoj strani. On će nas prvo pokušati uvjeriti da ne postoji. Prvo šapće u uho modernih mozgova:

'Duhovno nikako ne može postojati! Još manje neko zlo biće koje smišlja vašu propast. Razmišljajte logično, vjerujte samo u ono što vidite i sve će biti dobro.'

On ih uvjerava da trebaju vjerovati samo u one stvari koje su vidljive i ukloniti one duhovne. To može biti u redu za moderan um, ali čovjek ne može živjeti od materijalnih stvari zauvijek. Razlog za to je što duša i um nisu materijalni i treba im više hrane od onoga što materijalni svijet nudi. Kada jednom ti ljudi shvate da je život više od materijalizma, đavao se vraća i šapće:

'Dobro, ako postojim, ja uopće nisam tako loš! Ako postoji tip s rogovima i repom poput vila, to je dovoljno smiješan koncept da ga ne treba shvatiti ozbiljno.'“

Fulton Sheen nastavlja dajući tri karakteristike demonskog, da bi nam pomogao znati na što trebamo paziti:

„Naš blaženi Gospodin jednom je posjetio kraj Gadarenski i tamo je susreo mladića opsjednutog zlim dusima (Lk 8:26-40). Evanđelje spominje tri karakteristike tog mladića. Prvo, bio je nag. Drugo, bio je nasilan i agresivan. Nisu ga mogli držati čak niti u lancima. A treće, njegov um bio je podjeljen, šizofren. Naš Gospodin ga je upitao: „Kako se zoveš?“ On je rekao: „Moje ime je Legija.“

Nadbiskup Fulton John Sheen