Koje su najvažnije Gospine poruke?

Svoju najvažniju poruku Blažena Djevica izrekla je trećega dana ukazanja, 26. lipnja 1981., kad se ukazala samo vidjelici Mariji.

Mahala je krupnim tamnim križem i ponavljala: "Mir, mir, mir i samo mir!" A onda je kroz plač dvaput ponovila: "Mir mora zavladati između Boga i čovjeka, a i između ljudi!" Neki teolozi uvjereni su da je ostvarenje mira glavni razlog njezina dolaska u Međugorje, a sve ostalo-molitva, post i pokora- samo su sredstva do tog cilja. Glavna poruka Gospe Međugorske, smatra dr. fra Tomislav Pervan, jest da Bog postoji.

A ako Bog jest, onda čovjek mora pospremiti i staviti u svome životu sve stvari i odnose onako kako to Bog traži i zapovijeda. Konačni Božji Šalom smisao je svega našega postojanja na ovoj zemlji, a to je krajnji smisao i međugorskih zbivanja, zaključuje fra Tomislav Pervan.