Majka Elvira: Svetost je živi susret sa Isusom

Svetost je jedan hod, to je dinamičan život koji donosi konkretne plodove, koji postaje ljubav, predanje, „gubljenje“ vlastitog života da bi drugi mogli upoznati Božju ljubav.

Svetost nije apstraktan pojam već je živi susret sa Isusom koji postaju ruke koje služe, noge koje trče, oči koji vide, tijelo i krv koja se daruje: tako se isplati živjeti jer više ne živiš samo ti, nego život Isusa živi u tebi i daruješ ga braći. Stoga imajte hrabrosti, dajmo si posla i ne gubimo vrijeme: ako želiš doista saznati tko si, upoznati sve darove koje posjeduješ, a koje još nisi stavio na vatru, pođi ispred Euharistije i tamo ćeš ih otkriti. Iz Euharistije se rađa svetost, rađa se Crkva: a to smo mi, to su mučenici, to su oni koji imaju vjeru u Njegovo uskrsnuće i oponašaju Isusa koji je dao život za nas!

Evo zašto je crkva živa, jer postoje sveci: muškarci, žene, djeca koji su vjerni u ime Krista i daju život do smrti zbog Evanđelja. U njihovim srcima živi uvjerenje da je Isus uskrsnuo, a oni oživljuju ono što nas je On i tražio: sveci su temelji Crkve koja se neće nikada srušiti jer je u njoj ljubav, krv, meso, život, vjera ... prvo ona Isusova, a onda naša. Od Crkve dobivamo sakramente, Božju riječ, Euharistiju, dobiVamo sve ... ali i mi smo Crkva, i zato kada je „na nama red“ i mi moramo biti hrabri da patimo sa onima koji pate i da se radujemo sa onima koji su radosni: a to je lijep život, istinit, jedan sveti život!

Od kada se Isus spustio na zemlju, od kada se život Boga u Njemu nastanio u našem čovječanstvu, sve je sveto i svi su sveti; lijepo je znati da smo danas i mi u zajedništvu sa onim muškarcima i ženama koji su proživjeli svoje živote u ljubavi, darivanju, u strasti za Isusom i za braćom i koji nas sada podržavaju na putu kako bi i mi mogli doživjeti tu istu radost. Sveci nam svjedoče da iako život prolazi, ljubav sa kojom smo ga proživjeli ostaje zauvijek kao jedan opipljivi znak, kao živo sjećanje jednog susreta koji može promijeniti postojanje i učiniti ga jednim svjetionikom svjetlosti za sve na putu. Sveci nas vode na putu života i govore nam da je život uzaludan ako ga ne darujemo Bogu i braći! Objavljujemo svjedočanstvom njihovih života da ima više radosti u davanju nego li u primanju, da jedini pravi smisao života je Isus! Poput njih i sa njima Ga pratimo: imat ćemo pravu radost u nama i usrećit ćemo ljude oko nas.

Majka Elvira

Izvor: Facebook

Označeno u