Osobna obnova

Marija od nas želi da mi, prihvativši vlastitu obnovu, budemo nositelji obnove Crkve i svijeta. 

Ljudi očekuju nova vremena, temeljite promjene u svijetu, sveopći mir, ljubav, zajedništvo svih, a ne mogu shvatiti da se te priželjkivane promjene ne mogu dogoditi bez njihove osobne promjene, bez njihova osobnoga pravednoga mira, bez njihove osobne ljubavi prema svim ljudima, bez njihova praštanja. Dobro je biti svjestan da obnova ima i svoju socijalnu dimenziju. 

Obnova jednoga člana zajednice znači i obnovu cijele zajednice. Nitko se ne obnavlja sam za sebe, već obnova jednoga postaje dar drugome i poticaj i pomoć njegove obnove. Obnovom samo jednog pojedinca obnavlja se dio svijeta, jer sve što činimo ostavlja duboko značenje na ljude oko nas. Samo čovjek obnovljen u Bogu može obnavljati druge, kao što onaj koji ima ljubav u srcu može ljubiti druge. 

Čovjek koji počinje temeljitu obnovu svoga života, ne čekajući druge i ne optužujući ih, postaje sol zemlji i svjetlo svijetu.