Što čovjek treba?

Ja Boga ne trebam kažu, ali zato trebaju ženu za ženom, muža za mužem, auto za autom, položaj za položajem.

Nikad siti, trajno osamljeni. Ja Boga ne trebam! Kažu, al´ zato trebaju tablete i ne mogu zaspati. Od čežnje im ostala pohlepa, od ljubavi strast, od politike intriga, od moći nasilje, od autoriteta prisila, od tehnike tjeskoba, od bogatstva svađa, od vjere običaj. Blažen čovjek koji Boga treba.

Označeno u