Što možemo naučiti iz Isusovog čudesnog iscjeljenja uha vojnika?

Čudesno iscjeljenje uha vojnika Malha u Getsemanskom vrtu nudi mnoštvo poučnih pouka za današnje kršćane.

Kako obilježavamo korizmu koja vodi do Uskrsa, za nas je korisno razmišljati o različitim aspektima i pojedinostima priča koje govore o Isusovoj smrti i uskrsnuću. Jedan od takvih trenutaka jest Isusovo čudesno ozdravljenje uha rimskog vojnika.

Svaki događaj priče o Uskrsu sadrži slojevitu dubinu. Dok promatramo kontekst ondašnjeg vremena i situaciju te uz vodstvo Duha Svetoga, otkrivamo značenje i istine koje su i danas važne za nas. Tijekom dramatičnog događaja one noći kada je Isus uhićen radi pogubljenja, nakon čega je išao na križ, Božji Sin odvaja trenutak kako bi iscijelio uho vojnika. Zašto je Isus izliječio vojnika? Što danas možemo naučiti iz ovoga?

Gdje u Bibliji čitamo o čudesnom iscjeljenju uha vojnika?

Čudesno ozdravljenje vojnikovog uha zapisano je u sva četiri evanđelja Novog zavjeta, što znači da imamo iscrpan izvještaj. Incident se dogodio tijekom uhićenja Isusa u Getsemanskom vrtu. Krist se borio sam u sebi sa svojom nadolazećom smrću na križu, kada su niz Njegovo lice tekle krvave kapi znoja, dok je podvrgavao svoju volju Očevom planu otkupljenja. Mjesta gdje se točno spominje iscjeljenje uha vojnika u Bibliji nalazi se u sljedećim odlomcima:

U Matejevom evanđelju 26, 51-54, izvještaj opisuje kako je, dok je Isus bio uhićen, jedan od njegovih učenika, za kojeg se vjeruje da je Petar, izvukao mač i udario slugu velikog svećenika, odsjekavši mu pritom uho. Isus je brzo intervernirao, govoreći: ”Vrati svoj mač na njegovo mjesto, jer svi koji se prime mača, od mača će i poginuti. Mislite li da ne mogu pozvati svog Oca, da mi On smjesta ne bi stavio na raspolaganje više od dvanaest legija anđela”?
Markovo evanđelje pruža sažetu verziju događaja. (Marko 14,47) Čitamo o tome kako je prolaznik svjedočio Petrovom činu odsijecanja uha slugi. Međutim, Marko u svom Evanđelju ne spominje izričito Isusovo iscjeljenje uha.
Luka 22, 50-51 opisuje događaj na sličan način kao Matejevo evanđelje, ističući Petrov impulzivan postupak i Isusov odgovor koji je uslijedio. Isus opominje Petra, zatim čudesno iscjeljuje ranjenog vojnika, govoreći: “Ovoga više ne treba biti”! nakon čega dotiče uho sluge i iscjeljuje ga.
U Ivanovom evanđelju 18, 10-11, apostol isto tako bilježi ovaj događaj, opisujući Petra kao učenika koji je izvukao svoj mač i odsjekao uho Malhu, sluzi velikog svećenika. Čitamo kako Isus govori Petru neka spremi mač, nakon čega je iscijelio uho sluge.
Četiri evanđelja dodatno opisuju svjedočanstva Isusovog života. Svako opisuje iz svoje perspektive i namjere, no ti različiti detalji pomažu vjernicima u razumijevanju cjelovitog pogleda na događaje i Radosnu vijest Isusa Krista. Ovaj sklad oblikuje to da svaki vjernik nije samo jedinstveni primjer Krista, već u isto vrijeme i dio većeg svjedočanstva Tijela Kristova. U ovom slučaju, sva četiri pisca evanđelja smatraju da je uključivanje ove priče bilo od središnje važnosti. Ivan čak piše i o imenu vojnika, Malho. U doba kada su tinta i papir koštali puno novca, ljudi su pažljivo birali koje će detalje uključiti u priče. No, Isus i vojnik nisu jedine središnji za ovu priču. Ono što dovodi do svega ovoga jest Petrov čin nasilja.

Zašto je Petar imao mač u Getsemanskom vrtu?

Petar, jedan od Isusovih najbližih učenika, bio je poznat po svojoj impulzivnosti i revnosti. U Luki 22, 33-34, Petar izjavljuje svoju spremnost odlaska u zatvor, pa čak i polaganja vlastitog života za Isusa. Njegove osobine odvažnosti i nametljivosti vidljive su kroz sva Evanđelja i upravo ga je ta revnost mogla navesti na to da nosi mač, kao simbol spremnosti za obranu Isusa.

Petar je možda pogrješno razumio ili pogrješno primijenio Isusove ranije upute. U Luki 22, 36-38, neposredno prije događaja u Getsemanskom vrtu, Isus govori svojim učenicima neka prodaju svoje ogrtače i kupe mačeve. Učenjaci različito tumače ovu Isusovu izjavu. Na prvi pogled, jasno je da Isus doslovno govori Petru i učenicima da se trebaju naoružati. Budući da je Isus kasnije prekorio Petra zbog upotrebe mača, jasno je da postoji napetost. Možda je Isus htio da Petar i apostoli imaju mačeve u nekim drugim situacijama, a ne da se bore njima kako bi zaštitili Isusa. Drugi tumače Isusove riječi metaforički, ističući na to da je Isus mislio na duhovne borbe s kojima će se susresti.

Napetosti i trzavica je bilo jako punu u tjednu koji je prethodio Pashi. Isus je prorekao vlastitu smrt prije dolaska u Jeruzalem i opet je imao neugodan trenutak s Petrom. Učenici, uključujući Petra, bili su potpuno svjesni sve većeg neprijateljstva prema Isusu. Vlasti su ga nastojale uhititi, napetosti su bile velike. To što je Petar nosio mač moglo bi se promatrati kao odgovor na predviđanje fizičkih prijetnji i potrebu za samoobranom. Nadalje, nošenje oružja nije bilo neuobičajeno u tom kulturnom kontekstu, posebno za osobnu sigurnost u nestabilnom okruženju. Učenici, uključujući Petra, mogli su vjerovati da je mač praktična mjera zaštite, s obzirom na neizvjesne okolnosti s kojima su se suočavali. U napetom trenutku uhićenja Isusa, kada se naoružana gomila pripremala da Ga uhiti, Petar impulzivno mačem brani svog Učitelja, što je bilo razumljivo s ljudske strane i u kontekstu razumijevanja mesijanskih proročanstava o sinu Davidovom. Ovaj impulzivan čin odražava Petrovu odlučnost zaštite Krista, zbog čega je čak i pribjegao nasilju.

Usprkos Isusovim učenjima o tome da Ga čeka uhićenje, patnja i smrt, učenici su imali problema s potpunim shvaćanjem prirode Njegove misije. Uobičajena perspektiva Mesije među Židovima tog vremena polazila je od točke da će Isus uspostaviti zemaljsku vladavinu u Jeruzalemu. Za proročanstva o Sluzi patniku većina učenjaka je smatrala da govore o nekom drugome, ne o Mesiji. Petar, u svojoj želji da zaštiti Isusa, možda nije u potpunosti shvatio božansku svrhu Kristove žrtve i nenasilnu prirodu Njegove misije.

Zašto je Isus iscijelio uho vojnika?

Isusova odluka o iscjeljenju uha vojnika, primjer je Njegove bezgranične suosjećajnosti, čak i kada ga je čekala neposredna izdaja i uhićenje. Umjesto da osudi vojnike koji su bili dio skupine koja ih je uhitila, Isus pokazuje milosrdan čin, pokazujući svoju ljubav prema cijelom čovječanstvu, uključujući i prema onima koji su sudjelovali u Njegovom razapinjanju. Svatko od nas nekoć je bio Božji neprijatelj u svojim srcima, buntovnik koji je tražio vlastiti put, ali Bog je, u svojoj ljubavi i milosrđu, osigurao način kako možemo biti iscijeljeni za vječnost, što vidimo iz primjera iscjeljenja uha Malha.

Time što je iscijelio uho vojnika, Isus je u stvari pokazao da je protiv korištenja nasilja kao sredstva za ostvarivanje Njegovog Kraljevstva. On naglašava načelo da se Kristovo Kraljevstvo neće ostvariti uz pomoć fizičke sile, nego duhovnom preobrazbom i prihvaćanjem Kristove požrtvovne misije. Ovo je u skladu s Isusovim dosljednim učenjima o opraštanju, ljubavi prema neprijateljima i suzdržavanju od osvećivanja. Tijekom svoje službe Isus je naglašavao okretanje drugog obraza, ljubav prema neprijateljima i molitvu za one koji nas progone. Iscjeljivanje vojnikovog uha praktična je demonstracija ovih učenja u kriznim trenucima.

Iscjeljenje vojnikovog uha također je u skladu s proročkim očekivanjima Starog zavjeta, u vezi s Mesijom. Izaija 53, 3-5 opisuje Slugu patnika, koji će ponijeti grijehe mnogih i donijeti iscjeljenje. Isus, kao ispunjenje ovog proročanstva, iscjeljuje, čak i usred vlastite krizne situacije.

U praktičnom smislu, Isusova intervencija spriječila je daljnju eskalaciju nasilja. Time što je iscijelio uho vojnika, Krist smanjuje daljnju napetost u trenutku i sprječava potencijalno nastavljanje nasilja. Petar je mogao biti uhićen zbog tog čina, no zahvaljujući iscjeljenju nije postojalo dokaza da se to ikada dogodilo. Ovaj čin milosti poremetio je prirodni tijek sukoba i odražava božansku mudrost, u suočavanju s ljudskom agresijom.

Kao i ostala Isusova iscjeljenja, ovo otkriva da se Božje kraljevstvo spustilo nad njih i naglašava Isusov božanski autoritet u odnosu na stvorenja. Njegova sposobnost trenutnog iscjeljenja dijela tijela, odražava Njegov suverenitet i moć nad fizičkim elementima. Nadalje, ovo čudesno iscjeljenje učvršćuje Njegov identitet Sina Božjega, koji ima autoritet nad životom i smrću. Isus nije trebao Petra da ga brani. Sam se mogao braniti, što je i pokazao kroz iscjeljenje.

Što kršćani danas mogu naučiti iz Isusovog čudesnog iscjeljenja uha vojnika?

Čudesno iscjeljenje uha vojnika u Getsemanskom vrtu sadrži duboke pouke za današnje kršćane. Ono uz to nudi i uvid u Isusova učenja o ljubavi, suosjećanju i moći milosrđa, koja preobražava.

Nenasilje i okretanje drugog obraza. Umjesto dopuštanja osvete ili odgovaranja na Petrov impulzivan čin, Isus odabire put iscjeljenja i obnove. Iako na izdaju i nasilje želimo odgovoriti istom mjerom, ovo nas podsjeća na poziv da trebamo oponašati Isusov nenasilan odgovor, u suočavanju s neprijateljstvom i sukobom.

Suosjećanje s neprijateljima. Umjesto osude ili osvete protiv onih koji su igrali ulogu u njegovom predstojećem raspeću, Isus iscjeljuje. To i nas izaziva i potiče na njegovanje duha suosjećanja i ljubavi, čak i prema onima koji bi nam se mogli suprotstaviti ili koji bi nam mogli nauditi.

Demonstracija božanske moći. Ovo nas podsjeća na to da Bog posjeduje neograničenu sposobnost donošenja iscjeljenja i obnove i to u naizgled nemogućim situacijama. Pouzdanje u Božju suverenost i čudesnu intervenciju postaje izvor nade i vjere, kada se suočavamo s izazovima. Također, budući da je Bog svemoguć, Bog ne treba nas, ni našu obranu. On nas brani, kao što je branio Petra i druge učenike u Vrtu.

Naglasak na duhovnoj borbi. Isusova učenja o duhovnom oružju Kraljevstva (Efežanima 6,12) odjekuju kroz ovaj događaj. Ovdje se podsjećamo na to da naše bitke nisu protiv krvi i mesa te da je oružje kojim ratujemo ukorijenjeno u duhovnim načelima. Ljudi nam nisu neprijatelji. Gubimo vrijeme boreći se s ljudima, umjesto protiv sila tame koje vladaju u zračnim prostorima. Krist nam, kroz Božju opremu, daje sposobnost za borbu protiv duhovnih zlih sila.

Iskupljenje u tijeku sukoba. Iscjeljenje vojnikovog uha utjelovljuje temu iskupljenja usred sukoba. Čak i u vrhuncu Isusovog uhićenja događa se čudesan čin ozdravljenja. To nas potiče na traženje mogućnosti iskupljenja usred sukoba, vjerujući da Bog može donijeti iscjeljenje i pomirenje i u izazovnim situacijama.

Ugledanje na Krista. Pozvani smo nasljedovati Kristovu osobnost, koju obilježavaju ljubav, suosjećanje i milosrđe. Iscjeljenje vojnikovog uha postaje model za nas kako trebamo odgovoriti na nedaće; s milošću, širenjem Božje ljubavi čak i u teškim okolnostima. Izaziva nas na prikazivanje Kristove osobnosti Kristov karakter u našim odnosima s drugima.

Život prema vrijednostima Kraljevstva. Ovaj primjer čudesno najavljuje dolazak Kraljevstva Božjega, savršenog kraljevstva za kojim čeznemo. Iscjeljenje vojnikovog uha primjer je vrijednosti Božjeg kraljevstva: vrijednosti ljubavi, milosrđa i iscjeljenja. Potaknuti smo na življenje tih vrijednosti Kraljevstva u našim svakodnevnim životima, na traženje prilika za pomirenje, oprost i djela suosjećanja, čak i kada smo suočeni s protivljenjem ili poteškoćama.

Čudesno iscjeljenje uha vojnika u Getsemanskom vrtu nudi mnoštvo poučnih pouka za današnje kršćane. Ono nas poziva na prikazivanje suosjećanja prema našim neprijateljima, na vjeruju u Božju moć preobražavanja ljudskih srca i na traženje pomirenje umjesto daljnjeg sukoba. Tako ćemo živjeti vrijednosti Kraljevstva Božjega i postajat ćemo živi propovjednici Radosne vijesti, koja govori o Isusu i Njegovoj radikalnoj ljubavi i milosti.

Izvor: Novi život