Svaki korak na putu prema Golgoti značio je: „Volim te“

Dok je umirao, Krist je bio svjestan svoje ljubavi prema nama, kao i što je bio voljan patiti. Za nas je bio voljan položiti svoj život. To je bila ljubav.

„Uoči blagdana Pashe Isus, znajući da mu je došao čas kad će otići s ovoga svijeta k Ocu, ljubeći svoje koji su na svijetu, iskaza im do vrhunca ljubav“ (Iv 13,1).

Svaki korak na putu prema Golgoti značio je: „Volim te.“ Stoga, uvidjevši koliko je toga bio svjestan, možemo osjetiti Kristovu ljubav u Njegovoj smrti.

Evo što je Isus rekao odmah nakon nasilnoga trenutka kad je Petar sluzi pokušao rascijepiti lubanju, ali mu je samo odsjekao uho. „Isus mu reče: ‘Vrati mač svoj u korice, jer svi koji se mača hvataju od mača ginu. Ili misliš da ne mogu zamoliti Oca svog da mi u ovaj čas pošalje više od dvanaest legija anđela?

Ali kako bi se onda ispunila Pisma, prema kojima tako mora biti?’“ (Mt 26,52-54) Jedno je reći da su detalji Isusove smrti bili prorečeni u Starome zavjetu.

Ali, puno je više reći da je Isus donio precizne odluke zbog kojih se Pismo ispunilo. U Matejevu evanđelju 26,54 Isus je rekao da upravo to čini: „Mogao bih izbjeći ovu muku, ali kako bi se onda ispunila Pisma, prema kojima mora tako biti?“ Ja ne izabirem odustati od puta koji mogu izabrati jer znam Pisma.

Znam što se treba dogoditi. Moj je izbor ispuniti sve što je prorečeno o meni u Božjoj Riječi.

Izvor: Novizivot.net

Označeno u