Zašto zlo želi da uvijek živiš izvan sebe?

„Ja u njima i ti u meni, da budu savršeni u jedinstvu i da svijet spozna da si me ti poslao i ljubio ih kao što si mene ljubio.” (Iv 17,20)

Isus je prisutan u nama

Postoji sugestivna slika koju Isus koristi kako bi nam objasnio na koji način vjera obnavlja odnose između nas i nas s Bogom. Isus kaže da je On prisutan u nama, u dnu našeg srca. Ali njegova prisutnost u nama implicira i da je u dnu njegova srca Otac. ('Ja u njima i Ti u Meni')

Unutra imamo nebo

Izgleda kao svojevrsna duhovna 'ruska lutka, babuška' u kojoj što više kopamo (otvaramo od najveće do najmanje lutke), to više dolazimo do Boga, do samog neba. Isus svakome od nas govori da imamo nebo u sebi i da ako tražimo Boga, moramo ga tražiti u njegovom srcu, a da bismo pronašli njegovo srce, moramo pogledati u svoje.

Naša nutrina je put u raj

Previše puta mislimo da je put koji vodi u raj put u svemir, među oblake. Ali put u nebo ima sveta vrata, a ona su naša nutrina. Nebo se ne poklapa s našim unutarnjim svijetom, već je, da tako kažem, predsoblje.

"Vrati se sebi"

Oni koji se ne "vraćaju sebi" ne mogu istinski susresti Boga. Zato zlo uvijek želi da živimo izvan sebe, otuđeni, usredotočeni na stvari izvan sebe, rastreseni, ogorčeni, zaokupljeni s tisuću problema.

Moliti znači susresti se s Kristom

Moliti znači prijeći prag svoga srca i susresti se s Kristom, a u Kristu prijeći drugi prag da bismo se susreli sa samim Ocem. A sve je to, međutim, moguće samo zato što Duh Sveti to omogućuje.

Izvor: it.aleteia.org/ Prijevod: medjugorje-info.com