Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 18.6.2024.

Gospinu poruku koju je dala večeras preko vidjelice Marija Pavlović-Lunetti pročitajte u nastavku:

„Večeras za vrijeme ukazanja, Gospa nam je zahvalila i tražila da u još većem broju dođemo moliti. Molila je čitavo vrijeme za mir u našim srcima, u našim obiteljima i u čitavom svijetu. Sve nas je blagoslovila. Molila je na svom materinjem jeziku. Danas, treći dan, Gospa je molila na aramejskom. To se nikad do sada nije dogodilo. Gospa nas je blagoslovila i otišla je u Nebo.“