Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.7.2017.

„Draga djeco! Budite molitva i odsjaj Božje ljubavi za sve one koji su daleko od Boga i Božjih zapovijedi.

Budite, dječice, vjerni i odlučni u obraćanju i radite na sebi da vam svetost života bude istina i potičite se u dobru preko molitve da bi vaš život na zemlji bio ugodniji. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“