Bosna i Hercegovina ima 1 149 stogodišnjaka

BiH ima 1 149 osoba koje imaju 100 i više godina, od kojih je 820 žena i 329 muškaraca. Stručnjaci ističu kako je dulji vijek žena u odnosu na muškarce uobičajena pojava u cijelom svijetu te da postoji više čimbenika koji na to utiču.

Prema dostupnim podacima posljednji popis u BiH iz 2013. pokazao je da među osobama starosti do 48 godina ima više muškaraca, međutim, nakon navršene 48. godine po brojnosti prednjače žene, javljaju nezavisne.com.

Iz Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) navode da najviše stogodišnjaka, njih 195, živi na području Sarajeva, od kojih je samo 64 muškarca.

Inače, što je populacija starija, sve više je žena u odnosu na muškarce, pa iznad 85 godina starosti u statistikama imaju dvije žene na jednog muškarca.

Iako su muškarci fizički jači, žene su fiziološki otpornije, tako da mnoge bolesti koje napadaju muškarce ranije, žene napadaju znatno kasnije. Samim tim je smrtnost ženske populacije manja u odnosu na smrtnost muškaraca

Osim biološke komponente muškarci su mnogo skloniji konzumaciji alkohola, duhana, opijata, što je jedan od faktora koji utiču na kraći životni vijek.

Nažalost, u konačnu statistiku ulaze i nasilne smrti, kao što su povrede na radu, ubojstva i samoubojstva te prometne nesreće u kojima također prednjače muškarci.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna starost umrlih u BiH u 2019. iznosila je nešto više od 74 godine. Umrle žene su tijekom 2019. u prosjeku imale 77 godina, a muškarac 71 i pol godinu.

Označeno u