Biskup Josip Mrzljak: Majka treba moliti za djecu u svakoj prilici

Biskup Josip Mrzljak u intervjuu za portal Žena Vrsna govori o utjecaju i značaju bl. Alojzija Stepinca na njegov život

Rođen u Vukovaru, odrastao u Krašiću, biskup varaždinski msgr. Josip Mrzljak.
Kakva je Vaša veza s blaženim Alojzijem Stepincem?

Moja baka Josipa njegova je sestra. U Krašiću sam bio za vrijeme dok je blaženi Alojzije tamo bio u zatočeništvu, dakle od 1952. do 1960. godine. Tamo sam išao u osnovnu školu. Kad sam bio u sjemeništu, u prvom razredu gimnazije, on je umro.

Izdvojite nam neki detalj iz vaših susreta.

Osim što je bio ujak mom pokojnom ocu, Stepinac je bio i moj kum na krizmi. Na krizmu sam išao sa 7 ili 8 godina. Kardinal je rekao župniku: sva djeca koja idu u školu, neka idu na krizmu, jer će im trebati snaga Duha Svetoga. Ateističke i komunističke škole željele su nas na svoj način odgajati, no u tome nisu uspjele upravo zbog toga što je (kako je i bl. Alojzije vjerovao) Duh Sveti taj koji vodi čovjeka i obitelji. Zato nam je potrebna snaga Duha Svetoga već od najranijih godina života.

Što se tiče uspomena, imam ih dosta iz vremena kad sam bio ministrant. Bio sam s njim gotovo svaki dan. On je posebno volio djecu, volio se šaliti s nama. To mu je bila i razonoda u tom vremenu kada nije smio razgovarati s drugim ljudima. Mi smo bili privilegirani što smo mogli s njim svaki dan razgovarati. Bili smo djeca, nismo ni znali svu težinu situacije u kojoj se on nalazio, dakle kao zagrebački nadbiskup zatočen u jednom selu. Tada nije bilo telefona, pisma su bila strogo cenzurirana, pa smo mi nekada bili mali poštari koji su ilegalno nosili pisma u Zagreb. Kad sam, dakle,  krenuo u sjemenište, nekoliko sam puta nosio kardinalova pisma na određene adrese, s posebnom pažnjom da to tadašnja policija ne dozna.

Molite li mu se sada i kako?

Na poseban način mu se molim. Nemam šablone, nego zbilja razgovaram s njim. Takva bi trebala biti molitva svakoga od nas, da to bude razgovor s Bogom. Ne samo izgovaranje napamet naučenih obrazaca, nego istinski razgovor. S blaženim kardinalom mogu razgovarati kao najbliži rod. Njemu se, međutim, možemo obraćati svi. Nedavno je kardinal Müller iz Rima, prefekt Kongregacije za nauk vjere za Stepinca rekao da on nije samo svetac za Hrvatsku, nego svetac za cijelu Europu, gotovo za cijeli svijet. Stepinac je jedan od rijetkih koji je ustao protiv komunizma unutar komunističkog režima. On je jedan od rijetkih koji je digao glas. To ga je na koncu koštalo zatvora i mučenja, no on je postao simbol otpora protiv komunizma, protiv ateizma. Navijestio je da takvo društvo ne može opstati, nego mora propasti.

Blaženi Alojzije Stepinac sigurno razumije našu aktualnu situaciju i suosjeća i danas s nama.

Sigurno. Vidimo da još uvijek postoje neke snage koje bi branile zločine koje su komunisti radili. Pokušalo se i zakonski onemogućiti osudu onih koji su činili zlo. Zato možemo reći da je on sigurno aktualni svetac. To što se malo produžuje njegova kanonizacija čak je i dobro, jer se puno više ljudi interesira o njemu. Sam proces oko njegove kanonizacije poželjan je kako bi ga što više ljudi upoznalo i vidjelo kako je on zbilja jedna svijetla ličnost u povijesti Hrvatske, ali i Europe i svijeta.

Poznata je njegova molitva za oslobođenje od zla koja još ima naziv i privatni egzorciram. Recite nam nešto o tome.

Vjerujemo da đavao postoji i da djeluje. Postoje razne molitve, među kojima je i ova koju ste naveli, ali i molitva svetom Mihaelu koji se bori protiv đavla. To nije egzorcizam, nego jedna od molitvi. Naglasio bih da se treba više moliti i biti povezan s Bogom. Kad je čovjek s Bogom, Đavao bježi.

Primijetila sam da u šetnji molite krunicu. Koju ulogu ima Blažena Djevica Marija u Vašem životu?

Krunicu često molim u šetnji. Marijin značaj posebno mi je posvijestio sveti papa Ivan Pavao II., kada je za geslo izabrao Totus Tuus – Sav Tvoj. Tada mi je bilo čudno kako to da nije izabrao neko jače geslo, npr. neki biskup ima: Bog je uvijek prvi, blaženi Alojzije je imao: U Tebe se Gospodine uzdam, a papa je rekao: Totus Tuus – Sav Tvoj. Kasnije sam zapravo vidio kako je važna Marijina uloga u životu svakog vjernika, kako nju trebamo gledati kao onu koja nam pokazuje kakvi mi trebamo biti. Trebamo moliti njezin zagovor da nam pomogne ići njezinim putem, ovdje na zemlji.

Znamo da je Vaša prabaka jako puno molila za bl. Alojzija. Recite nam nešto o snazi majčine molitve.

Ona je molila stalno i nikad nije gubila nadu. Ja sam pronašao molitvenik moje mame koji je bio dosta izlizan, a najviše na dvjema stranicama gdje je bila Molitva majke za djecu. Znam da je svaki dan molila za mene i sestru. Majčina molitva donijela je plod. Majka treba moliti za djecu u svakoj prilici. Molitva nisu samo riječi. Molitva je i činiti nešto za svoju djecu, molitva je i stav majke prema djeci koja se rađaju kao Božji dar roditeljima.

Jeste li upoznati s inicijativom kojom se izmolio potpuni oprost za sve pokojne vladare u hrvatskoj povijesti tijekom protekle godine milosrđa?

Nisam. Svakako da treba moliti za pokojne, ali rekao bih još više za žive. Molimo za one koji su sada na vlasti, da zastupaju kršćanske vrijednosti.

Poduprli ste osnivanje katoličke osnovne škole u Varaždinu.Biste li ohrabrili laike, ali i svoje kolege biskupe, da se upuste u tu avanturu?

Uršulinke u Varaždinu počele su sa školom jer je to njihova karizma i imaju moju potporu. Zajednice koje imaju karizmu odgoja, dobro je da budu posvećene tome. U Zagrebu je dobar primjer angažiranih laika. No, nisam za elitiziranje škola. Treba vidjeti što je sa školom u kojoj 100% učenika pohađa vjeronauk, zar nisu i one katoličke? Mnogi ne razumiju što znači katolička škola. Prvo je potreban stručan kadar. Mislim da treba uvijek gledati konkretan slučaj i vidjeti što se može poboljšati i učiniti. Svakako sam za to da naše škole trebaju njegovati katoličke vrijednosti.

Poruka za naše čitateljice.

Žene imaju posebno mjesto i ulogu u društvu, u svijetu i u Crkvi. Sama će žena najbolje prepoznati svoju ulogu. Jedna od najvažnijih zadaća je odgoj djece. To ne mora isključivati društveni angažman, no, evo nedavno sam krstio deseto dijete u jednoj obitelji i za majku kažu: ne radi. Ona radi više nego svi drugi i to na najvažnijem poslu. Spomenuli smo majku Alojzija Stepinca koja nije bila društveno angažirana, ali u svojoj samozataji, u svojoj molitvi i svome postu vidimo što je učinila. Iznjedrila je jednog čovjeka koji je okarakterizirao povijest našeg društva i Crkve.

Maja Tenšek/Žena Vrsna