Vlč. Tomislav Ivančić: Poštuj svaku od deset zapovijedi

"Biti vjernik znači biti svestran, bogat, čovjek koji može sve i koji može svugdje stići. Da bih mogao putovati u Australiju, moram dobiti informacije kako se tamo leti. Da bi te informiracije za mene bile korisne i djelotvorne, trebam vjerovati čovjeku koji mi ih daje.

Ako mi netko pokaže avionsku kartu, gdje je zračna luka s koje trebam poletjeti i gdje je grad u Australiji u koji trebam sletjeti, na meni je da to vjerujem. U tom uvjerenju nabavit ću kartu i poletjeti u Australiju. Ne vjerujem li, ili počnem činiti po svome,neću odletjeti u Australiju. Razmišljam li da je glupo poći u agenciju kupiti kartu, jer želim biciklom u Australiju neću nikada stići u Australiju.

Tako je i s našom vjerom u Boga. Isus Krist jer Bog koji je postao čovjekom. On jedini zna kako dolazi k Ocu, u Nebo. On je jedini bio kod Oca i jedino po Njemu, s povjerenjem u Njegove riječi, možemo doći k Ocu. On je stvorio neku vrstu agencije ovdje na zemlji za putovanje u Nebo, a to je Crkva. Ako radim po uputama Crkve, po informacijama koje je toj Crkvi dao Isus Krist, onda ću sigurno doći k Ocu nebeskom. Ako, pak, prezrem te informacije misleći da ja sam znam kako stići gore, teško da će i stići.

Da bih stigao u Nebo, Isus Krist kaže da bih se trebao držati ispovijedi. On misli pri tome na deset zapovijedi koje je Mojsije donio izraelskome narodu. A one glase:

"Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene;

Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud;

Svetkuj dan Gospodnji;

Poštuj oca i majku;

Ne ubij;

Ne sagriješi bludno;

Ne ukradi; Ne reci lažno svjedočanstvo na bližnjega svga;

Ne poželi ženidbenog druga svoga bližnjega;

Ne poželi nikakve stvari svoga bližnjega." To su informacije kako se može putovati u život poslije smrti. Prezrem li te informacije ili se ne ravnam po njima, kako ću stići u Nebo? Poštujem li jednu informaciju a ne drugu, opet ću krenuti krivim putem.

Ne mogu poštivati Boga i njegovo ime, a krasti. Ne mogu poštivati roditelje, a griješiti bludno. Ne mogu se čuvati krađe, a ubijati čovjeka.

Vjernik je čovjek koji je svjestan da sve informacije o putovanju, koje je smrt, mora skupljati dok ovdje živi na zemlji. On je stoga čovjek koji se kritički i trijezno okreće oko sebe da bi dobio prave informacije. Kad dobije te informacije, on se prema njima vlada i čini onako kako mu se naređuje. Tako on prepun nade iz dana u dan raste u radosti, sigurna da mu je smrt putvanje u najljepše, u dom. Na taj način prestaje u njemu strah pred smrću i on postaje sposoban slobodno i mirno raditi na izgradnji svijeta. Vjernik je čovjek koji za svog zemaljskog života skuplja svce podatke, sve dokumente i sve ono što mu je potrebno da bi mogao putovati. On to čini iz zahvalnosti Isusu Kristu što mu je dao temeljne informacije o putovanju. Jer, svi smo mi putnici na zemlji, prolaznici preko mosta na putu kući.

Stoga ništa prirodnije i razumnije nije nego držati se svih onih zapovijedi koje nam je donio Isus Krist."