TRIBINE NA HUMCU SRIJEDOM: "Što muči našu djecu?"

U srijedu 24. studenog u 19,00 sati nastavljaju se Tribine srijedom u staroj crkvi na Humcu. Gost predavač je psiholog i edukant realitetne psihologije prof. MARIO BRKIĆ. Njegovo predavanje je za roditelje, iz perspektive školskog psihologa - "Što muči našu djecu?".

„Prilika je to za promišljanje, roditeljsku samoprocjenu i dijeljenje iskustava. Dobrodošli su i oni se pripremaju za roditeljsku ulogu“ – poručuje predavač.

SAVJETOVALIŠTE ZA OBITELJ I MLADE

Inače prof. Mario Brkić je zajedno sa svoje dvije kolegice Antonijom Bubalo i Danijelom Alilović pokrenuo pri Župnom uredu Ljubuški savjetovalište za obitelj i mlade s ciljem pružanja emocionalne podrške obiteljima i pojedincima u potrebi.

Proteklih godina Župni ured Ljubuški organizirao je više tribina i susreta gdje se moglo slušati o obiteljskoj, bračnoj komunikaciji te o komunikaciji s djecom. Pokretanje ovakvog savjetovališta korak je dalje u tom smjeru. Laici koji će voditi savjetovalište na raspolaganju će biti u tri termina tjedno. Termin se može dogovoriti na broj telefona 063 807 909.

Brz i često neprirodan tempo modernog života zna biti previše izazovan za čovjeka te ne trebamo prezati od razgovora o onom što nas opterećuje s bližnjima koji se obrazuju kako bi pomagali drugima. Pružanje podrške će biti besplatno, a diskrecija zagarantirana u skladu s pravilima struke. U narednom razdoblju će biti prilike da kroz predavanja čujete nešto više o ideji savjetovališta.

Označeno u