Katolička djevojka

Ti si djevojka. Zlatno je tvoje srce. Bog te nije stvorio iz glave Adamove jer nisi stvorena da vladaš; nije te stvorio iz nogu Adamovih jer nisi stvorena da te gaze, da robuješ; već Bog te načinio iz rebra Adamova jer si stvorena da ljubiš i da te ljube.

U ljubavi je tvoja moć, tvoja veličina, tvoja zadaća i tvoja odgovornost.

I ti moraš vladati, ali ne vladati kao muškarac: vlašću, ugledom, silom, već vladati kao majka: ljubavlju. Ljubav je tvoj duh, tvoje srce, tvoje bogatstvo, tvoje sve.

I ne mari da je ta tvoja ljubav pomiješana sa slabošću jer i sama ta slaboća stvara tvoju veličinu. Ti ćeš opraštati i na štetu pravednosti; ti ćeš se s blagim osmijehom baciti i posred vatre, samo da od požara spasiš onoga koga ljubiš. Tvoja ljubav ne razlaže, ne računa. Ona je u slaboći još veća

…Ti si kršćanka.

Ti si kršćanka. Ti si i po krštenju postala dijete Božje; u svetoj potvrdi postala si Kristovom bojnicom; u svetoj pričesti Kristovom miljenicom. Ti se Boga bojiš, ti Ga ljubiš, ti vršiš Njegove zapovijedi. Ti si kršćanka, to ti daje poseban čar. Bez vjere, bez pobožnosti tvoja ljepota, tvoja krepost bila bi samo izvanjska, svjetska. Ti to ne želiš.…

I svete žene, tvoje prethodnice – kao sveta Klotilda, Genoveva, Monika, Hedviga, Elizabeta, Tereza, i mnoge druge svete majke, djevice, udovice, mučenice – vršile su tu službu ljubavi. One su odgojem djece, njegovanjem bijednika i siromaha pružile svijetu vidljivi znamen istinitosti nauke Kristove. Doista vi, kršćanske žene, posjedujete tajnu da blažite tuđe boli, da brišete tuđe suze, da liječite tuđe rane. Vaš moleći glas uvijek prodire duboko u srce. Vi ste pozvane da spašavate obitelj, crkvu, kršćanstvo – ne štampom, ni reklamom, već tihim radom žrtve i ljubavi. To je vaš apostolat, o žene.

A zato i ti, o kršćanska djevojko, moraš savjesno vršiti sve svoje vjerske dužnosti, Bogu se moliti, svetu misu slušati, svete sakramente primati. Ti si kršćanka i takva moraš uvijek ostati.