Dirljivo pismo jednog Oca

Sve ovo vrijedi za svakog čovjeka, ako ne vjerujete, uzmite Bibliju u ruke i provjerite, redak po redak.

Eh, kako smo Mu dragocjeni a to ne znamo?!

Moguće da me ne poznaješ, ali ja o tebi sve znam … Psalam 139,1

Znam kada sjedaš i kada se ustaješ … Psalam 139,2

Sve tvoje staze su mi poznate … Psalam 139,3

Pa i svaka vlas na tvojoj glavi je izbrojana … Matej 10,29-31

Sazdan si prema mome obličju … Postanak 1,27

Nalaziš se u meni, gdje se krećeš i živiš … Djela 17,28

Jer si od mojega roda … Djela 17,28

Znadoh te prije nego si začet u majčinoj utrobi … Jeremija 1,4-5

Izabrao sam te još kada sam planirao stvaranje … Efežanima 1,11-12

Tvoj život nije slučajnost, jer svi su tvoji dani u mojoj knjizi zabilježeni … Psalam 139,15-16

Ja sam bio taj koji je odredio pravo vrijeme tvoga rođenja, i mjesto tvoga življenja... Djela 17,26

Načinjen si čudesno i predivno … Psalam 139,14

Jer ja sam te satkao u majčinoj utrobi … Psalam 139,13

Ja sam te na dan tvojega rođenja izveo na svijet … Psalam 71,6

Oni koji me ne poznaju, krivo me predstavljaju … Ivan 8,41-44

Ja nisam udaljen i gnjevan, već sam izražaj savršene ljubavi … 1 Ivan 4,16

A želja mi je da tu svoju ljubav obilato na tebe izlijem … 1 Ivan 3,1

I to jednostavno zato što si moje dijete a ja tvoj otac … 1 Ivan 3,1

Pružam ti više nego ti je tvoj zemaljski otac ikada mogao pružiti … Matej 7,11

Zato što sam ja savršeni otac … Matej 5,48

Svaki dobri dar kojega primaš dolazi iz moje ruke … Jakov 1,17

Jer se brinem za tebe i podmirujem sve tvoje potrebe … Matej 6,31-33

Moj plan za tvoju budućnost je uvijek ispunjen nadom … Jeremija 29,11

Zato što te ljubim ljubavlju vječnom … Jeremija 31,3

Moja razmišljanja o tebi su bezbrojna i ne mogu se izjednačiti s pijeskom na morskoj obali …Psalam 139,17-18

Nad tobom se radujem pun veselja … Sefanija 3,17

I nikada ti neću prestati činiti dobro … Jeremija 32,40

Jer ti si moja predraga svojina … Izlazak 19,5

Želim te čvrsto utvrditi svim srcem svojim, svom dušom svojom … Jeremija 32,41

I želim ti objaviti predivne i nedokučive tajne … Jeremija 33,3

Ako me potražiš svim svojim srcem, naći ćeš me .... Pon. Zakon 4,29

Raduj se u meni i ja ću ispuniti sve želje tvoga srca … Psalam 37,4

Jer ja sam taj koji proizvodim u tebi te želje … Filipljanima 2,13

Ja sam u stanju učiniti neograničeno više nego ti možeš i pomisliti … Efežanima 3,20

Jer nitko te ne može utješiti i ohrabriti kao ja … 2 Solunjanima 2,16-17

Ja sam također i Otac koji te tješi u ma kakvim nevoljama bio… 2 Korinćanima 1,3-4

Kada si bio skršena srca, bio sam ti blizu … Psalam 34,19

Nosio sam te blizu svoga srca, kao što pastir nosi janje u svojemu naručju … Izaija 40,11

Dolazi dan kada ću otrti svaku suzu s tvojega lica … Otkrivenje 21,3-4

I uzeti ću svaku bol koju si podnosio ovdje na zemlji… Otkrivenje 21,3-4

Ja sam tvoj Otac, i ljubim te isto kao što sam ljubio svojega Sina, Isusa … Ivan 17,23

Jer je u Isusu moja ljubav prema tebi savršeno objavljena … Ivan 17,26

On je potpuni izražaj moje biti … Hebrejima 1,3

On je došao praktično pokazati da sam za tebe, a ne protiv tebe … Rimljanima 8,31

I da ti kaže da ja ne brojim tvoje grijehe … 2 Korinćanima 5,18-19

Isus je umro radi toga da se mi, ti i ja, izmirimo … 2 Korinćanima 5,18-19

Njegova smrt je najuzvišeniji izražaj moje ljubavi prema tebi… 1 Ivan 4,10

Dao sam sve što sam ljubio, samo da bi mogao pridobiti tvoju ljubav … Rimljanima 8,31-32

Ako primiš moj dar, mojega sina Isusa, mene primaš … 1 Ivan 2,23

I nikada te više ništa neće moći opet odvojiti od moje ljubavi … Rimljanima 8,38-39

Vrati se kući i ja ću sazvati najveću veselicu kakvu nebo još nije vidjelo … Luka 15,7

Oduvijek sam bio Otac, i uvijek ću Otac i ostati … Efežanima 3,14-15

Sada ću ti postaviti najvažnije pitanje tvoga života: … Želiš li i ti biti moje dijete?… Ivan 1,12-13

Čekam na tvoj odaziv … Luka 15,11-32

Ljubi te, Tvoj Tata,
Bog Svemogući!