Brončana skulptura „Međugorski Krist“

U jesen 2007. godine u Majčinom Selu je postavljena brončana skulptura naziva „Međugorski Krist“.

Djelo je poznatog franjevca i umjetnika FRA JOAKIMA (JAKOG) GREGOVA. Blagoslovio ga je tadašnji ravnatelj Majčina sela fra Svetozar Kraljević.

Na velikom slovu M koji simbolizira M za Međugorje i M za Mariju, raspeti je Isusov korpus. Kip je prvotno trebao biti postavljen na ulazu u Međugorje, ali je smatran neprikladnim, pa su ga donirali Majčinom selu. Danas se uzdiže između stabala šipka, maslina i aronije spajajući znoj zemlje i hladovinu Neba. Stoji kao podsjetnik vječne čežnje čovjeka za Visinama!

Fra Joakim je rođen na Pašmanu, 1952. Diplomirao je kiparstvo na Visokoj školi dekorativnih umjetnosti u Rimu u klasi prof. B. M. Ciaccia. Teolog je i svećenik te misionar koji je od 1984-99. služio u zemljama Sjeverne Amerike, a 1991. se vratio u Hrvatsku.

Ujedno je slikar, restaurator i pjesnik. Njegove se brojne skulpture, reljefi, vitraji i slike nalaze diljem svijeta. To su uglavnom figurativna djela religiozne tematike. Autor je Sv. Florijana s amforom u Hvaru i Sv. Franje Asiškog u Milni. Među nagrađenim radovima je Pietà za čiju je kompoziciju na međunarodnoj izložbi ”Biennale del Lazio” 1981. osvojio prvu nagradu za kiparstvo. Danas je gvardijan franjevačkog samostana bl. Gospe od Milosti u Hvaru.

medjugorje-info.com