Don DAMIR STOJIĆ GOST OTVORENOG SUSRETA FRAME MEĐUGORJE

U utorak, 6. veljače u 20,00 sati u Dvorani Ivana Pavla II. (žuta dvorana) bit će otvoreni susret Frame Međugorje. Gost predavač je don Damir Stojić, svećenik - salezijanac, koji je dugo godina bio duhovnik karizmatske molitvene zajednice “Božja pobjeda”. Tema susreta je pornografija.

Susret je otvorenog tipa, stoga mogu doći svi koji su zainteresirani.

Više o predavaču:

Don Damir Stojić rodio se 25. travnja 1973. u Torontu u Kanadi kao najmlađi od tri sina u obitelji hrvatskih iseljenika. Roditelji su mu došli u Kanadu iz Hercegovine. Završio je osnovnu i srednju salezijansku školu u Kanadi. Nakon ljetovanja u Hrvatskoj odlučuje doći među hrvatske salezijance i upisuje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je s temom Teološko značenje golotinje u Svetom pismu, 2002. godine.

Zaređen je za svećenika 29. lipnja iste godine. Nakon toga bio je dvije godine kapelan na Jarunu u crkvi sv. Mati Slobode, te tri godine na poslijediplomskom studiju na "Catholic University of America" u Washingtonu, gdje je vodio hrvatsku katoličku misiju sv. Blaža i magistrirao moralnu teologiju s temom Načela katoličkoga socijalnog nauka u pravima manjina.

U Zagreb se vratio 2007. i bio imenovan na službu studentskog kapelana, a zatim župnika u crkvi Sveta Mati Slobode, na zagrebačkom Jarunu. Od jeseni 2023. imenovan je na službu vojnog kapelana.