Poljska djeca sa ljetnog kampa na moru na izletu u Međugorje www.medjugorje-info.com

Poljska djeca sa ljetnog kampa na moru na izletu u Međugorje

U zadnje vrijeme, postalo je vrlo popularno organizirati tzv. katoličke ljetne kampove za djecu. Njihova ljepota sastoji se u tome da uz program „za odmor tijela“ kombinira i program "za odmor duše“.

Tako su uz kupanje, izlete i rekreaciju, prisutne i različite kateheze, svjedočanstva, molitva i sveta misa.

Jedan ovakav ljetni, molitveni kamp organizirala su dvojica svećenika iz svoje župe u Krakówu (Poljska). Kamp se odvija u Drveniku, na Jadranskoj obali, gdje je grupa od 58 djece, sa osam odgajatelja, dva svećenika i jednim vodičem stigla 5. srpnja i ostaje sve do 16. srpnja. 2022.

djeca-poljska-kamp-more-medugorje-1.jpg

Djeca su viši razredi osnovne škole i srednja škola, a osim duhovnog programa i svakodnevnog plivanja imali su i različite izlete. Bili su na raftingu na Cetini, na skywalku Biokovo, na fish pikniku i vozili su se lađama na ušću Neretve. Jedan dana, odnosno 13. srpanj bio je određen za izlet u Međugorje. Bili su na Brdu ukazanja, imali su svetu misu u Majčinom selu, zatim su  imali razgledavanje župne crkve i posjetu suvenirnicama kako bi djeca ponijela neku uspomenu u Poljsku. Ručak im je bio dogovoren u Crvenom Grmu na povratku u Drvenik.