Sedmi dan Devetnice sv. Jakovu apostolu, zaštitniku župe Međugorje

Mogli bi reći da se Međugorje polako „puni“.

Klupe su sve popunjenije, a redovi i mjesta za ispovijedanje sve brojniji i duži. Čak su Poljski hodočasnici nakon večernjeg molitvenog programa u slavljenju i pjesmi zaigrali ispred župne crkve. Kao nekada!

Sveti Jakov, zaštitnik župe, poziva Marijinu djecu koja joj, unatoč strahovima koji nameće svijet, ipak bez straha dolaze! „Vjera te tvoja spasila“ – rekao je Isus Mariji Magdaleni, svetici dana, kad ju je oslobodio od sedam zloduha! I danas će nas samo ista ta vjera u svemogućnost jedinog, pravog Trojstvenog Boga spasiti!

U četvrtak, 22. srpnja, bio je sedmi dan Devetnice sv. Jakovu apostolu, zaštitniku župe Međugorje. Molitvu krunice prije večernje svete mise molili su članovi međugorske FRAME. Svetu misu je predslavio fra Mladen Vukšić, župnik u Posušju.

Svoju propovijed započeo je interesantnom pričom o papi Sikstu V. koji je želio malim poklonom obradovati svoja tri prijatelja koja su mu došla u posjetu. Na stol im je stavio tri novčića i tri knjige koje su govorile o duhovnosti i čovjekovoj duši. Pozvao ih je da si izaberu što će uzeti. Dvojica su izabrala zlatnik, a treći je uzeo knjigu. I onda je Papa ovom trećem rekao da otvori knjigu, i kad je on to učinio, u njoj je našao 3 zlatnika. Papa je kao pouku svojim prijateljima kazao: „ Dragi prijatelji, naš Gospodin Isus Krist imao je pravo kad je rekao: „Tražite najprije Kraljevstvo Božje, a sve drugo će vam se nadodati!“ To je velika i aktualna poruka i za sve nas danas!