Započela Domovinska duhovna obnova u Međugorju

U četvrtak 7. travnja 2022. večernjom svetom misom započela je dvije godine očekivana Domovinska duhovna obnova u Međugorju. Trajati će do nedjelje Cvijetnice 10. travnja 2022. sudjelovanjem u procesiji i zajedničkom svetom misom s narodom

Organizator je bratovština „Marijanski zavjet za Domovinu“, na poticaj Isusovca p. Ikea Mandurića. Voditelji duhovne obnove su fra Ante Vučković, p. Ike Mandurić i don Damir Stojić.

Tema ovogodišnje planirane duhovne obnove je: „I ti ćeš gradit' na starim razvalinama, dići ćeš temelje budućih koljena!“ (Iz 58,12)

Obnovom u ovom svetom mjestu tražimo da Bog iscijeli stare razvaline o kojima Prorok Izaija govori – sva lutanja i nevjerstva našega naroda, ona povijesna i ova danas – kako bi na buduća koljena prenijeli polog vjere, ljubavi i nade. Cilj obnove je pripraviti naš narod za budućnost na novim, Božjim temeljima.

P. Ike je pojasnio kako je svaki grijeh jedna razvalina, a posebno grijeh naroda, struktura, svijeta je jedna razvalina. Važno je da čovjek osjeti da Bog za njega pripravlja budućnost, da mu Bog sprema budućnost… To je nama Hrvatima danas potrebno čuti, da je Bog s nama u našoj budućnosti, a posebno kao priprava za hod prema našoj Nebeskoj domovini i vječnoj budućnosti.

Duhovna obnova sastojati će se od nagovora, svetih misa, pohoda svetim mjestima te prigoda za osobne razgovore sa svećenikom i ispovijed.

Prvi nagovor imao je don Damir Stojić koji je prvoga dana, u petak vodio prekrasnu molitvu zaziva Duhu Svetom, a zatim je održao predavanje o temeljima svega – a to je BOG! Pokušao je mnoštvu okupljenih hodočasnika u dvorani sv. Ivana Pavla II. približiti lik Boga, a nakon toga i položaj čovjeka. Don Damir je to pojasnio riječima: Danas svijet kaže: trebam upoznati sebe! Ali to je krivo jer tek kad upoznamo Boga – upoznati ćemo sebe. Nijedan svetac nije želio upoznati sebe, živjeti samospoznaju ili samootkrivenje – na što nas poziva današnja newageovska religioznost. Svaki svetac je najviše želio upoznati Boga jer je znao da će tek tako, kroz Boga upoznati sebe, jer čovjek je slika Boga.

Nakon njega fra Ante Vučković je imao predavanje u grijehu. Poslijepodne je u programu molitva sa župom na Križevcu i večernji molitveni program.

U subotu program ponovno započinje u 8.30 nagovorima fra Ante Vučkovića i p. Ikea Mandurića.