10 molitvi kada prolazite pored crkve

Pročitajte 10 molitvi koje možete moliti kada primijetite katoličku crkvu i želite slaviti Boga.

Kada prođete pored crkve zasigurno imate potrebnu zaustaviti se i znamenovati se.

No, jeste li znali da i kratkom molitvom možete slaviti prisutnost Isusa. U nastavku vam preporučamo 10 kratkih molitvi koje možete izmoliti svaki puta kada prođete pored crkve. Smatra se kako je sveti Franjo Asiški, ali i njegovi sljedbenici, svaki puta kada bi prošli pored crkve ili čak ugledali crkveno zvono iz daljine,  zaustavili se, poljubili zemlju i molili sljedeću molitvu: Obožavamo Te, Isuse Kriste u ovoj crkvi i svim crkvama svijeta, blagoslivljamo Te, jer si po svom svetom križu svijet otkupio. 

Ovaj čin poštovanja bio je znak priznavanja prave Isusove prisutnosti u svetohraništu crkve. Od tada su mnogi drugi imitirali njihovu gestu, ponekad jednostavnim dodirom vrha šešira ili naklonom, kao i znakom križa ili nekim drugim prikladnim znakom poštovanja. U nastavku slijedi 10 molitvi koje možemo moliti uvijek kada primijetimo katoličku crkvu i želimo slaviti Boga za veliko otajstvo njegove euharistijske nazočnosti.  

1. Obožavat ću Te svakoga trenutka, jer vjerujem da si Ti prisutan u Presvetom sakramentu u obliku kruha.

2. Isuse, srce Marijino, molim Te, pošalji blagoslov na moju dušu.

3. Presveti Isuse, Spasitelju naš, predajem Ti svoje srce.

4. Neka svi zauvijek hvale i slave najsvetiji i božanski sakrament.

5. Neka je blagoslovljen svaki trenutak najsvetijeg sakramenta.

6. Presveto srce Isusovo, potakni me da Te svakim danom volim sve više i više.

7. O, najsvetiji sakramentu! O, božanstveni sakramentu! Neka je slava i hvala Tvoja svakoga trenutka života moga.

8. Euharistijsko Srce Isusovo, rasplamsaj naša srca svojom ljubavlju.

9. Moj Bog, moje sve!

10. Neka Srce Isusovo u najsvetijem sakramentu bude uvijek hvaljeno, slavljeno i voljeno. Neka tako      bude u svim svetohraništima svijeta, dovijeka. Amen.

Izvor: Laudato | Aleteia