Predivna molitva pape Ivana Pavla II.: Ti znaš što nam nedostaje

Majko danas te gledamo u oči. Ti znaš što nam nedostaje, sve naše boli, poznaješ naše patnje, grijehe, težnje. Govori svome Sinu, govori mu o današnjim poteškoćama.

U Kani Galilejskoj kad je nestalo vina rekla si slugama upirući u Krista: Sve što vam kaže učinite.
Kaži ove riječi i nama, uvijek ih govori, neumorno ih ponavljaj.

Majko Kristova koji je Gospodin budućega vijeka, daj da mi u ovom teškom sadašnjem trenutku slušamo tvoga Sina da ga slušamo dan za danom, u svakom djelu što činimo, da ga slušamo i kad govori teške zahtijevne stvari. Kome da idemo Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga.? Primi nas takve kakvi jesmo, primi nas. Pogledaj naša srca, primi naše brige i nade

Pomozi nam puna milosti ivjeti i ustrajati u milosti, i ako je potrebno vratiti se u milost Boga živoga koja je najveće i nadnaravno dobro čovjeka. Pripravi nas za dolazak tvoga Sina. Primi nas s našim svakodnevnim problemima, našim slabostima i manjkavostima, našim krizama, osobnim, obiteljskim i društvenim nedostatcima. Ne dopusti da izgubimo dobru volju, ne dopusti da izgubimo iskrenost savjesti i poštenje u ponašanju.  Tvojom molitvom isprosi nam pravdu. Spasi mir u svijetu. Bezgrešna, oduvijek predodređena da budeš budeš Majka Otkupitelja, s nama, s Crkvom i svijetom.

(Papa Ivan Pavao II.)

Označeno u