VEČERNJA MOLITVA: Bože moja je duša u rukama Tvojim, i ničeg na svijetu ja se ne bojim

Večernja molitva

Za moju dušu
nebeski Oče moj
pošalji mi maleni
blagoslov svoj.

A ja ću ga u srce
duboko skriti i
vječno sa Tobom
ja ću biti.

Jer moja je duša u
rukama Tvojim i
ničega na svijetu
ja se ne bojim.