Sadržaj s oznakom: Jutarnja molitva

Ustanite, stavite znak križa na sebe, dajte svoj dan, misli riječi i djela Isusu i ne strepite…
Objavljeno u Molitve | 20.5.2023.

Jutarnja molitva Ocu Nebeskom

Oče moj, dolazim u tvoju prisutnost na samom početku ovog dana. Dolazim naći mudrost da nepravim nerazborite greške, tako da znam kada treba govoriti, a kada ostati u šutnji, kada djelovati, a kada ne.

Oče moj nebeski,
predajem se Tebi.

Objavljeno u Molitve | 27.3.2023.

Jutarnja molitva (III.)

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga započinjem ovaj dan. Oče, hvala ti što si me stvorio upravo s ovakvim osobinama duha i tijela!

Za novi dan koji si mi darovao, hvala ti Gospodine.

Jutarnja molitva:

Objavljeno u Molitve | 29.1.2023.

Blagoslovi Oče ovo jutro

Premilostivi Bože moj zahvaljujem ti što sam se jutros probudio iz noćašnjeg sna.

Dobro jutro moj Isuse

Objavljeno u Molitve | 25.1.2023.

Jutarnja molitva srijedom

Jutarnja molitva srijedom

Slavu Ti dajem, ljubljeni Oče, na početku ovoga dana.

Objavljeno u Molitve | 11.1.2023.

Molitva na početku dana

Gospodine, zahvaljujem Ti što me ljubiš i što ćeš sa mnom u ovaj dan.

Bože moj, i ovaj dan sam željela biti dobra i proživjeti ga Tebi na slavu.

Jutarnja molitva:

Jutarnja molitva:

Stranica 1 od 2