Sadržaj s oznakom: Sveti Konrad Parzhamski

Objavljeno u Svetac dana | 21.4.2018.

Sveti Konrad Parzhamski

Sv. Konrad Parzhamski (1818.-1894.) rođen je u bavarskom selu Parzham 1818. godine u obitelji Birndorfer kao 11. dijete kojem dadoše ime Ivan.