Sveti Konrad Parzhamski

Sv. Konrad Parzhamski (1818.-1894.) rođen je u bavarskom selu Parzham 1818. godine u obitelji Birndorfer kao 11. dijete kojem dadoše ime Ivan.

Kao mladić se bavio poljodjelskim poslovima, a onda je u 31. godini života stupio u kapucinski red dobivši ime Konrad. U glasovitom bavarskom svetištu Majke Božje u Altötingu vrši 42 godine službu samostanskoga vrtlara. Bio je uslužan kako svojoj redovničkoj braći tako i hodočasnicima. Odlikovao se dubokom molitvom i pobožnošću prema euharistiji i BDM. Umro je u 76. godini života. Jedna njegova misao glasi: "Ništa mi nije zaprekom, uvijek sam sjedinjen s Bogom kojeg nadasve ljubim."