ZAŠTO, BOŽE? Ova priča od 30 sekundi će vam dati odgovor!

Jednom je jedan mudrac počeo sumnjati u Božju dobrotu. Na to ga je navelo promatranje tolikih nevolja na svijetu.

Jednom prilikom ugledao je djevojčicu kako u poderanoj haljinici drhti od zime na ulici. Kad je ugledao to siromašno stvorenje kako trpi, u svom srcu pomisli: “O Bože, kako možeš tako nešto dopustiti?

Zar ne možeš za tu sirotu djevojčicu baš ništa učiniti?”

Odmah je dobio odgovor na svoje pitanje: “Mogu! Stvorio sam tebe!” Je li to možda lekcija za svakog od nas?

Bog računa na nas; da ćemo mi, koji smo primili više, pomoći onima koji su primili manje.