Papa mladima: Isus se želi roditi u vašem srcu

Papa Franjo je danas primio u audijenciju mlade iz talijanske Katoličke akcije, te ih potaknuo da prema svima budu velikodušni kanali dobrote i prihvata

Prenosite lijepu vijest, poruku spasenja, svojim vršnjacima, ali i odraslima – potaknuo je papa Franjo mlade članove talijanske Katoličke akcije. Ta je vijest poruka ljubavi: Gospodin sve nas voli – rekao je Papa te dodao – To je istinska, velika, dobra vijest, koju je Bog dao svijetu dolaskom Njegova Sina Isusa među nas.

Isus se želi roditi u vašem srcu

Mlade iz Katoličke akcije Papa je potaknuo da budu kanali dobrote. Dragi mladi, Isus se na Božić, ponovno želi roditi u vama, u vašem srcu, kako bi vam darovao istinsku radost koju vam nitko ne može oduzeti. A vi, ponudite tu radost drugim mladima koji žive u trpljenju, u teškim trenutcima; posebice onima koje vidite da su osamljeni i možda ih se zlostavlja. Budite prema svima kanali dobrote i prihvaćanja, kako biste izgradili bratskiji, solidarniji, i više kršćanski svijet – rekao je Papa, a potom ih pozvao da se mole za svećenike i laike koji se s mnogo ljubavi posvećuju njihovom ljudskom i kršćanskom odgoju.

Karitativna djela

Molite se za njih kako bi imali mudrosti i strpljenja za dobro obavljanje te službe – napomenuo je Papa. Međutim, formativni put – dodao je – treba pratiti posebna karitativna inicijativa koja je ove godine namijenjena potpori prava na hranu i dostojanstvo onih koji obrađuju zemlju. Na kraju je papa Franjo zahvalio prisutnoj mladeži za dar koji su donijeli za Apostolsku milostinjarnicu. To je vrlo korisna stvar, odnosno proizvodi koji će poslužiti za osobnu higijenu brojnih siromaha – objasnio je papa Franjo.