Papina video poruka mladima povodom Svjetskog dana mladih u Panami

Poruka Svetog Oca mladima u pripremi za 34. Svjetski dan mladih, koji se slavi u Panami, usredotočuje se na temu: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“ (Lk 1, 38).

Porukom, objavljenom na spomen Prikazanja Blažene Djevice Marije, zaključuje se ciklus od tri marijanske poruke posvećene mladima na putu između Svjetskog dana mladih 2016. i Svjetskog dana mladih 2019. godine.

Poruka Svetog Oca u pripremi za Svjetski dan mladih po prvi je puta objavljena prvenstveno u obliku video poruke kako bi mogla doprijeti do najvećeg mogućeg broja mladih ljudi i odgovoriti na njihovu želju, izraženu tijekom nedavnog sinodskog hoda, da komuniciraju s Crkvom na načine i u oblicima koji su bliži njihovu jeziku.

Sveti Otac u svom obraćanju poziva sve mlade ljude svijeta – vjernike i nevjernike – i potiče ih da otkriju karakteristične vrijednosti mladalaštva. Donosimo u cijelosti prijevod Papine poruke za 34. Svjetski dan mladih:

Dragi mladi,
bliži nam se Svjetski dan mladih koji će se u siječnju održati u Panami i imat će za temu odgovor Djevice Marije na Božji poziv: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“ (Lk 1, 38).

Njezine su riječi hrabri i velikodušni „da“. To je pozitivan odgovor onoga koji je razumio tajnu poziva: izaći iz samoga sebe i staviti se u službu drugima. Naš život ima smisao samo u služenju Bogu i bližnjemu.

Mnogo je mladih ljudi, vjernika i nevjernika, koji po završetku svojih studija osjete želju da pomažu drugima, da nešto učine za one koji trpe. To je snaga mladih ljudi, snaga koju vi svi posjedujete. To je snaga koja može promijeniti svijet. Ovo je revolucija koja može poraziti „moćne sile“ ovoga svijeta: „revolucija“ služenja.

Staviti se u službu bližnjemu ne znači samo biti spremni na djelovanje, nego moramo također stupiti u dijalog s Bogom, u stavu slušanja, kao što je to učinila Marija. Ona je slušala ono što joj je govorio anđeo, a zatim je odgovorila. Iz toga odnosa s Bogom u tišini srca otkrivamo naš identitet i poziv na koji nas Bog zove, koji se može izraziti na različite načine: u braku, u posvećenom životu, u svećeništvu… Svi su to načini na koji se slijedi Isusa. Važno je otkriti što Bog želi od nas i imati hrabrosti reći „da“.
Marija je bila sretna žena, jer je velikodušno odgovorila Bogu i otvorila svoje srce naumu koji je imao za nju.

Kad Bog ima neku ponudu za nas, poput one koju je ponudio Mariji, time ne namjerava rušiti naše snove, nego rasplamsati želje kako bi naš život bio plodonosan, izmamio mnogima osmjeh na licu i razveselio mnoga srca. Odgovoriti Bogu pozitivno prvi je korak prema tome da mi sami budemo sretni i da mnoge ljude učinimo sretnima.

Dragi mladi ljudi, imajte hrabrosti zaviriti u svoje srce i zapitati Boga: što želiš od mene? Dopustite Bogu da vam govori i vidjet ćete kako se vaš život preobražava i ispunjava radošću.

Prije Svjetskog dana mladih u Panami, koji nam je evo već blizu, pozivam vas da se pripremite prateći i sudjelujući u inicijativama koje se ostvaruju. To će vam biti od pomoći na putu prema ovom cilju. Neka vas Djevica Marija prati na tome putu, a njezin primjer potakne da budete hrabri i velikodušni u svom odgovoru.

Želim vam dobar hod prema Panami! I, molim vas, ne zaboravite moliti za mene.

Vidimo se uskoro.

Papina poruka mladima u prijevodu na različitim jezicima objavljena je na službenoj vatikanskoj mrežnoj stranici vatican.va.

Označeno u