Sveta Stolica: Sigurni pobačaj nije mjera produktivnog zdravlja

Crkva je protiv bilo kakve legalizacije pobačaja

Sveta Stolica se protivi bilo kakvom naporu Ujedinjenih naroda ili njezinih specijaliziranih agencija čiji je cilj promicanje nacionalnog zakonodavstva koje bi omogućilo ubijanje života nerođenog djeteta. To je stajalište jučer u Ženevi ponovio nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, na 71. skupštini Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja je posvećena ispitivanju nove globalne strategije za zdravlje žena, djece i adolescenata, a koja je pokrenuta u 2015. godini.

Iako smatrajući da dijele brojne ciljeve Svjetske zdravstvene organizacije kao što je promicanje opće zdravstvene pokrivenosti, borba protiv nasilja nad ženama i djecom, osuvremenjivanje programa u korist djece i njegovo proširenje na osamnaestogodišnjake, nadbiskup Jurkovič izrazio je zabrinutost zbog uključenja takozvanog „sigurnog pobačaja” u novu globalnu zdravstvenu strategiju za idućih petnaest godina. Osim toga nadbiskup je potvrdio da Sveta Stolica ne smatra usluge pobačaja kao mjere za reproduktivno zdravlje.

Sveta Stolica je također vrlo zabrinuta zbog sudjelovanja Svjetske zdravstvene organizacije i drugih programa Ujedinjenih naroda u stvaranju baze podataka koja sadrži potpune informacije o zakonima i politikama o pobačaju, zdravstvene mjere i smjernice s ciljem kako bi se osigurala veća transparentnost i poboljšala odgovornost pojedinih država glede zaštite zdravlja i prava žena i djevojaka. Crkva je, naime, protiv bilo kakve legalizacije pobačaja – naglasio je nadbiskup Jurkovič.

Za vatikanskog je predstavnika neprihvatljiv razlog prema kojem je takozvani 'sigurni pobačaj' sredstvo za zaštitu ljudskih prava žena i djece budući da negira nerođenom najosnovnije pravo na život. Kao što je istaknuo papa Franjo – zaključio je nadbiskup Jurkovič – pravo na život je sveto i nepovredivo i ne podliježe nikakvim uvjetima.