Jakov Čolo: Gospa nama kaže hvala, a mi bismo trebali svaki dan zahvaljivati njoj

Kada se vratite svojim domovima, a i ovdje prije nego što pođete, mislim da trebate i Gospi i Bogu dati obećanje da ćete od danas početi živjeti s Njim, da se od danas vaš život mijenja, da od danas želite biti primjer svakom čovjeku, da ćete Božju ljubav i Božju dobrozu dijeliti svim ljudima.

 

To je ono što nas Gospa uči u Međugorju. Mi ne shvaćamo kolike milosti primamo. Vidite li koliko se dugo Gospa ovdje ukazuje? Gospa dolazi toliko dugo. Radi koga dolazi? Gospa dolazi ovamo radi nas, jer je ona naša Majka, jer nas neizmjerno voli. Gospa je rekla u jednoj svojoj poruci: "Draga djeco, kada biste znali koliko vas volim, plakali bi ste od radosti!"

Kolika je Gospina ljubav prema nama, a tako je malo potrebno da mi zavolimo Gospu! Neka to danas bude naše obećanje Gospi: da ćemo je početi voljeti kao svoju Majku, da će ona biti naša Majka kroz cijeli naš život. Sjetimo se samo još nečega. Na kraju svake poruke koju nam daje ovdje u Međugorju svakog mjeseca Gospa kaže: "Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu."

Kako je to veliko! Gospa nama kaže hvala, a mi bismo trebali svaki dan zahvalivati njoj, zahvaljivati Bogu na darovima koje nam je dao jer mi ne shvaćamo kakve darove imamo. Od danas počnimo moliti da u svome srcu osjetimo te Božje darove, da u svome srcu osjetimo Boga i prihvatimo Gospu kao svoju Majku.

Obećavam vam da ću moliti za sve vas, za sve bolesne, a isto tako tražim od vas da molite za sve nas ovdje u Međugorju. Hvala vam.

Označeno u