Nova humanitarna akcija Zaklade o. Ante Gabrić – uspostavimo zajedno Banku riže za potrebite u Indiji

Dragi prijatelji, molitelji i suradnici, molimo vas da pročitate ovaj tekst, jer vas želimo pozvati da nam pomognete aktivno djelovati u karitativnoj ljubavi kakvu je o. Ante živio!

U novoj godini, krećemo od nule, želimo sve ponovno obnoviti i uspostaviti misionarske puteve ljubavi koje je o. Ante ostavio. 

S tim ciljem želimo ponovno aktivirati Rižinu banku koja bi hranila potrebite u Domu djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

To je izvor milosrdne i karitativne ljubavi za našu potrebitu braću u Indiji. Naša banka mjesečno treba oko 1200 kg riže kako bismo dnevno hranili potrebite.

Naša banka treba dnevno imati 40 kg riže za sve potrebite, kilogram riže košta 0,5 €, što bi bio mjesečni trošak od 610 €.

Otac Ante je toliko puta govorio kako molitva i ljubav čine sve mogućim. Zato i vjerujemo da će ova naša humanitarna akcija imati svoj plod u ispruženim rukama potrebitih.

Svoj dar, šaku riže, tanjur ili kilu za potrebite u Indiji možete darovati uplatom na račun:

Zaklada Otac Ante Gabrić

IBAN: HR3023600001102903410

Opis: donacija – Banka rize

Za donacije iz inozemstva:

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zajedničkim snagama i vašom ljubavlju, vjerujemo da bismo za rođendan našeg dragog o. Gabrića napunili našu banku!