Čuda po zagovoru mučenika fra Ivana Rozića

Ovdje su samo neka čuda navedena u knjižici o svetom mučeniku, fra Ivanu Roziću.

1.11.1924. Stanković Stana udova Jure rođena Miletić ogd. 1855. svjedoči: Stari ljudi u Vrgorcu kazivali mi, da je neki fratar, fra Ivan Rozić ubiven u Orašini i zakopan u današnji Klaričića vinograd. Vidjela sam svojim očima, kako narod vrvi na grob, osobito uoči Velike Gospe, od svake bolesti, zdravi bi se vraćali, zemlju ljubili i mirisali tu na grobu. (str. 14) … 28.10.1924. Klaričić Viktorija udova pok. Mate rođena Dodig 1848. izjavljuje: Čula sam od svoje svekrve i prasvekrve da je doista taj po predaji bio fratar koga su Turci ubili na Orašini i kriomice noću zakopali u ogradu, u današnji moj vinograd, gdje se narod sakupljao o Velikoj Gospi da obljeze i dostigne milosti protiv groznice i drugih bolesti. Tu bi na grobu bilo sila štapa, što bi ih ozdravljeni ostavili. Sjećam se dobro, do nazad 45 do 50 godina kad se počela raditi ta ograda, zimi, kad bi snijeg okopnio, dođi ja ubrati kupusa, a iz groba osjetila bih takav miris, da što ugodnijega nigda nijesam oćutjela. To sam pripovijedala svome mužu Mati koji bi čuo isti miris, kad bi tu prolazio raditi. Grob je bio sravnjen sa zemljom, a kasnije podignut. Ovo vam se po duši kažem i spravna sam zakletvom potvrditi, … (…)

(…) svjedočimo za Katu Jadrića (…) da je ozdravila od sljepoće, u kojoj poznali smo je malo prvo nego su je doveli Vrgorcu. Dakle po odvjetovanju i utočištu oca Ivana Rozića ona je ozdravila. (str 18)

2.10.1797. (…) ozdravila Fatina Asičić iz Lovovića na istome grobu, a bila je zgrčena i bolile su je oči, i tako ozdravi na istome grobu oca Ivana Rozića.

3.10. 1797. Ja Petar Radić ispovijedam, da sam ozdravio od otoka u nogi netom sam se pružio po grobu oca fra Ivana Rozića. ja Petar Radić ne znajući pisati činim križ. Ja Toma Radić ne znajući pisati činim križ. Ja Ivan Soldić ne znajući pisati činim križ. …16.10.1797. Ivan sin Dujma Varivodića iz Roža od sinjske krajine biše sakta… došao na ovaj grob i dotičući se istoga ostao je zdrav i otišao je bez zavoja i bez štapa. Svjedočimo istinu mi, koji smo ga prije vidjeli u toj nemoći, a poslije zdrava: Ja, Frane Pisanić potvrđujem i činim križ. Ja Ante Babić potvrđujem i činim križ. …

23.10.1797. Jurka žena Ivana Babića iz Voštana od sinjske krajine imajući betge, budući je noga zaboljela i bolest udarajući po svoj nogi, te se činilo da ju slomila, a kad došla ondje pohoditi grob oca fra Ivana Rozića, dotičući se istoga groba i po odvjetovanju imenovanoga sluge Božjega ozdravi dobro. … 24.10.1797. Lucija Zuić iz Opanaka imotske krajine, žena Pavla Zuića, budući oslijepila i došla na grob Ivana Rozića, po milosti Božjoj i odvjetovanju Oca dobro progledala. ja Grgo Alnić (Zuić) sa Opanaka ispovijedam da je tako i svjedočim, a ne znajući pisati činim križ. (…)

… 11.10…. Jakov Kegalj iz Ciste, a sada stoji na Karauli kod Travnika, budući pao na nogu niti je četiri godine mogao ići ni malo, a i rukom po isti način, već bi se podupirao na štake, donijevši ga njegov sin Ilija na konju, i kako su ga skinuli s konja na ovaj grob oca Fra Ivana Rozića i pomolio Gospodina Boga, odmah sam se digao na noge i oblazeći na svojim nogama bez štuke i druge ikakve pomoći, nego Gospodin Bog što dopušta po odvjetovanju svoga sluge fra Ivana Rozića, on ode zdrav posve i puno radostan zahvaljujući Gospodinu Bogi koji je dopustio slugi svome da meni take milosti isprosi kod njega. … I brojni drugi – Knjižicu možete pronaći na internetu u pdf formatu

magnifikat.hr

Označeno u