Duhovna pričest: Molitva koja je proputovala svijetom

Članak o "slučajnom" otkriću izvora "duhovne pričesti" koju je sv. Josemarija prenio na tisuće ljudi diljem svijeta donosi portal Opus Dei.

Znao sam da je od svog učitelja, oca Manuela Laborda, osnivačOpusa Dei naučio "duhovnu pričest" koja je ojačala euharistijskupobožnost mnogih ljudi diljem svijeta. Otac Laborda bio je učitelj uškoli u Barbastru koju je sveti Josemaria pohađao kao dječak. No, kojeje podrijetlo ovog dragulja euharistijske pobožnosti? Je li to bilamolitva koju su molili u školi koju su vodili oci pijaristi u Barbastruili ju je sam otac Laborda sastavio? Iako nisam pokušavao otkritipodrijetlo te molitve, našao sam ga slučajno, otkriće koje je doista bilo providonosno.

"Duhovna pričest" u rukopisu svetog Josemarije: "Želim Te primiti, Gospodin, onom čistoćom, poniznošću i predanošću kojom Te je primila Tvoja presveta Majka, duhom i žarom svetaca."

Stranica 308 staroga katekizma

Istraživao sam kako bih objavio članak o Gospi u Scripta de Maria, pregledu Mariološkog instituta u Torreciudadu, kada sam se prisjetio katekizma koji sam proučavao u župi svoga rodnog grada kako bih se pripremio za prvu pričest: slavni katekizam oca Rama, kako se zvao. Mislio sam da bi to mogao biti isti onaj koji je sveti Josemaria proučavao kao mladi student u Barbastru.
Pitao sam knjižnicu Sveučilišta Navarra mogu li mi dati kopiju ovoga. Naposlijetku su mi poslali jednu u digitalnom obliku koju sam zbog lošeg stanja čitao s određenim poteškoćama.

U međuvremenu sam kontaktirao školu otaca pijarista u Alcanizu, gdje je autor ovog katekizma bio rektor. Predložili su mi da stupim u kontakt s pjarističkom školom u Saragossi, gdje sam dobio kopiju, tzv. većeg katekizma: Objašnjenje kršćanske doktrine. Prema metodi koju su koristili oci pijarističkih škola. Predstavljen u obliku dijaloga između Učitelja i učenika, koji je napisao otac Cayetano de San Juan Bautista, svećenik škole pijarista. Tiskana je u Pamploni 1800. godine i ima 357 stranica. Počeo sam čitati malo po malo. Veliko je moje iznenađenje bilo kada sam naišao na sljedeću molitvu, na stranici 308., gdje autor nastoji ojačati čitateljevu želju da primi Gospodina u svetoj pričesti: želim Te, moj Gospodine i moj Bože, primiti čistoćom, poniznošću i ljubavlju kojom Te je primila Tvoja presveta majka, duhom i žarom svetaca.

Činilo se da su te riječi iz starog katekizma, s nekoliko manjih promjena, postale molitva koju je koristio sveti Josemaria; ili je možda otac Laborda bio autor tih riječi. U svakom slučaju, očito je da je molitva bila dio baštine pobožnosti pijarističkih otaca, koju su dobri vjernici prenijeli na sv. Josemariju. Još jedna stvar koju bi bilo dobro razjasniti jest hoće li se podrijetlo formule pripisati ocu Cayetanu de San Juan Bautisti ili ju je on preuzeo od nekog prethodnog autora.Istraživao sam kako bih objavio članak o Gospi u Scripta de Maria, pregledu Mariološkog instituta u Torreciudadu, kada sam se prisjetio katekizma koji sam proučavao u župi svoga rodnog grada kako bih se pripremio za prvu pričest: slavni katekizam oca Rama, kako se zvao. Mislio sam da bi to mogao biti isti onaj koji je sveti Josemaria proučavao kao mladi student u Barbastru.

Jasne ideje iz katekizma

Pisao sam Prelatu Opusa Dei obavijestivši ga o svom otkriću. Također sam mislio da bi bio sretan da ima cjelovit tekst katekizma, koji sam pažljivo obnovio na svom računalu u digitalnom formatu, pa sam mu ga i poslao. Sjećam se kako nam je osnivač Opusa Dei, u trenucima zbunjenosti u životu Crkve, preporučio da se obratimo sigurnim izvorima, onim starim katekizmima ispunjenim zdravom naukom i pobožnošću.

Jednom prilikom je velikoj skupini roditelja rekao: Crkva Božja i Božji svećenici dvadeset stoljeća su propovijedali istu stvar. Jer kao što često kažem, mi ljudi nismo donijeli religiju glasanjem ruku, izborima. Držite se tih starih katekizama! Kćeri moje, sinovi moji, oni su divno blago! Ne bacajte ih! Čitajte ih! Čitajte ih mirno kako biste sačuvali vjeru svoje djece.

Sada imamo i još jedan veliki instrument da dublje uđemo u vjeru i da je obznanimo: Katekizam Katoličke crkve i Zbirka katekizama, kao izraz vječne vjere Crkve.

Bez ikakvog posebnog napora s moje strane Providnost je vodila moje korake u ovom radosnom otkriću. I Josemarija je sigurno imao nešto s tim!

Otac Jesus Sancho je svećenik u biskupiji Teruel u Španjolskoj i doktorirao je teologiju. Predavao je grčku i dogmatsku teologiju u glavnom sjemeništu u Teruelu i teologiju sakramenata na Sveučilištu Navarra.

Označeno u