Sveta Stolica: Odgovor na moralnu dvojbu u vezi s histerektomijom u određenim slučajevima

Zbor za nauk vjere u jednom je objašnjenju dao odgovor na moralnu dvojbu u vezi s uklanjanjem maternice kada ona više nije pogodna za rađanje i kada postoji medicinska sigurnost da će moguća trudnoća završiti pobačajem

Papa Franjo je odgovor Zbora za nauk vjere o moralnoj dvojbi u vezi s histerektomijom, odnosno uklanjanjem maternice u pojedinim slučajevima, odobrio 10. prosinca prošle godine .

Vrijedi odgovor iz 1993. godine
U dokumentu je ponovljena valjanost izjave "Odgovori na pitanja u vezi s 'izolacijom maternice' i sličnom problematikom", koju je Zbor za nauk vjere objavio 1993. godine, ali je upotpunjena odgovorima na slučajeve podnesene Svetoj Stolici posljednjih godina. Uklanjanje maternice (histerektomija) ostaje moralno dopušteno kada predstavlja ozbiljnu trenutnu opasnost za majčin život ili zdravlje. Histerektomija zajedno s podvezivanjem jajovoda (izolacija uterusa), međutim, smatra se nedopuštenom praksom ako se provodi kao "izravni sterilizacijski postupak" ili "u svrhu sprečavanja moguće trudnoće koja može nositi određeni rizik za majku".

Dvojbeni slučaj
U dvojbenom slučaju koji je podnesen Zboru za nauk vjere "maternica je nepovratno bila u stanju nepogodnom za rađanje", a liječnici su sa sigurnošću utvrdili da će moguća trudnoća završiti spontanim pobačajem prije nego što dijete dostigne granicu razvoja koji mu omogućuje preživljavanje izvan maternice. U tim je slučajevima histerektomija dozvoljena jer nije riječ o sterilizaciji.

Nemogućnost rađanja
U objašnjenju se ističe uvjerenost liječnika u ishod moguće trudnoće. U tom slučaju paru nije moguće dobiti potomstvo, te nisu suočeni s nesavršenim ili rizičnim funkcioniranjem reproduktivnih organa, već sa stanjem u kojemu prirodni cilj rađanja živog potomstva nije izvediv – stoji u objašnjenju.

Medicinska sigurnost i moralno ispravna histerektomija
U dokumentu Zbora za nauk vjere potom se napominje da se uklanjanje organa reproduktivnog sustava nesposobnog za iznošenje trudnoće ne može smatrati izravnom sterilizacijom, koja i dalje u biti ostaje nedopuštena kao cilj i sredstvo. S moralnog stajališta, nužno je pitati se je li u suvremenoj medicini dostignut najviši mogući stupanj sigurnosti te, ako jest, u tom slučaju dani odgovor vrijedi za pitanje koje je postavljeno u dobroj vjeri.

Bračni par treba odabrati najbolje rješenje
U zaključku se navodi da operacija uklanjanja maternice, moralno valjana pod iznesenim uvjetima, nije jedini mogući način. Moguće je također prakticirati potpunu apstinenciju ili služiti se računanjem neplodnih razdoblja, a na supružnicima je da, u dijalogu s liječnicima i svojim duhovnikom, izaberu put kojim će ići, primijenivši na svoj slučaj i okolnosti uobičajene kriterije postupnosti medicinskog zahvata.