39. Obljetnica Gospinih ukazanja: "Međugorje, hvala Ti!"

Međugorje, hvala Ti!

Za 39 godina milosti, nade i ljepote.                                                                                                                                                                                                                                     

Za 39 godina Gospine blizine, svako ukazanje, na porukama istine i plodovima mira.

Za 39 godina blagoslova, utjehe i sve nebeske darove.

Hvala ti što si naše utočište, luka spasa i most između neba i zemlje. Odabran od vječnosti, naše si sada i rađanje budućih nada.
Svjetlo koje rastjeruje tamu, zvijezda u noći, sunce naših dana. Međugorje, hvala Ti!
Na svakom obraćenju, svjedočanstvu i za spas svake duše.
Hvala Ti za Brdo ukazanja, Križevac i i na svim stazama koje prolaze kroz tebe.
Za crkvu sv. Jakova u kojoj su mnogi upoznali Isusa i Njegovu beskrajnu ljubav.
Za svaki tvoj centimetar, mjesto i kamen.
Za zrak koji ovdje dišemo, za sunce koje te grije, za duh kojim zračiš, za svaki pogled na tebe.
Međugorje, hvala Ti!
Što si već 39 godina spas grešnicima, vrata raja, izvor svakog blagoslova. Hvala ti kroz ovih 39 godina za svakog hodočasnika, za sve one što su ti došli bez nade a otišli od tebe s vjerom koja premješta brda.
Samo nebo ti je granica.
Hvala ti što si odraz Raja - Nebeskog Jeruzalema, bez početka i kraja. Ljubav nevoljenima, mir nemirnima, dom odbačenima.
Hvala Ti što si među nas se smjestilo i što si gora naših uslišanih molitva, beskraj mira i vječna ljubav sa nebeskih izvora, što si rijeka koja teče od istoka do zapada.
Međugorje, hvala Ti za svaku godinu, minutu i sekundu tvog postojanja.

Označeno u