Devetnica Svetoj Maloj Tereziji

Devetnica svetoj Maloj Tereziji

KRUNICA Svetoj Tereziji od Malog Isusa.

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Amen.

Vjerovanje...

Zatim se moli dvadeset i četiri (24) Zdravo Marijo i Slava ocu...

Molim te Sveta Terezijo od Malog Isusa da mi isprosiš milost od Nebeskog Oca ........

Milost Duha Svetoga prosvijetli osjećaje i srca naša. Amen.

1. Radujem Ti se, slavna Sveta Terezijo od Malog Isusa, koja si od Boga nadarena nebeskim blagoslovom, čisto sačuvala ruho krsne nevinosti. Molim Te, isprosi mi milost, da i ja, vježbajući se u kršćanskom trapljenju i molitvi, sačuvam se daleko od svakog grijeha. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu. – Zaziv : O slavna Sveta Terezijo od Maloga Isusa, moli za nas.

2. Radujem se Tebi, slavna Sveta Terezijo od Malog Isusa, koja si iz djetinjstva urešena bila vjerom živom, duhom molitve i ljubavlju prema Isusu. Molim Te, postigni i meni, tužnom grešniku, za moje spasenje gorljivost u molitvi i ljubav prema Isusu Propetom. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu. – Zaziv : O slavna Sveta Terezijo od Maloga Isusa, moli za nas.

3. Radujem se Tebi, slavna Sveta Terezijo od Malog Isusa, koja si u ljubavi prema Bogu znala crpsti snagu i jakost u podnašanju tolikih bolesti i žalosti. Isprosi, velika Svetice, i meni milost, da mogu slijediti Tvoje svete kreposti duhovnog djetinjstva i zaslužiti tako da sa mnom zadovoljan bude preljubeznivi moj Otkupitelj. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu. – Zaziv : O slavna Sveta Terezijo od Maloga Isusa, moli za nas.

4. Radujem se Tebi, slavna Sveta Terezijo od Malog Isusa, koja si uvijek rado željela da trpiš za Isusa, te si se kao žrtva te ljubavi Njemu posvetila za spas ljudskih duša. O ljubezna Svetice, isprosi i meni od Isusa pravu bol srca, da nikada ne prestanem plakati i mrziti prošaste svoje grijehe. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu. – Zaziv : O slavna Sveta Terezijo od Maloga Isusa, moli za nas.

5. Radujem se Tebi, slavna Sveta Terezijo od Malog Isusa, koja si uvijek rado željela da trpiš za Isusa, koja si cijeli svoj život postavila na temelje žive vjere, ufanja i ljubavi, ostavivši nam primjere uzvišenih kreposti, i tako si nam pokazala sigurni put u Nebo, put duhovnog djetinjstva, po kojem si brala i sabirala cvjetove svetinje, što Ti sada rese čelo neumrlom slavom. Preljubezna Sveta Terezijo od Malog Isusa, dostoj se upraviti milostivi svoj pogled i a me, učini i mene dionikom Tvoje rose ruža, isprosivši mi od Boga milost, da slijedim Tvoje primjere, nauke malenog puta, pa da tako revno vršeći sve dužnosti duhovne i vremenite, zaslužim da se nađem Tebi blizu, gore u nebeskoj slavi. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu. – Zaziv : O slavna Sveta Terezijo od Maloga Isusa, moli za nas.

Vapaji Sv. Tereziji M. Isusa. Sveta Terezijo, moli za nas!
Sa nebeskih visina, pogledaj na nas!
Ti si obećala, siđi dakle do nas!
Božja riječi, pouči nas !
Divna čudotvorko, usliši nas !
Čudo krijeposti, posveti nas!
Slatka zvijezdo, rasvijetli nas !
Mala Kraljice, k sebi dovedi nas !
Maleni Cvijete, privuci nas !
Nebeska Sijačice ruža , obaspi nas !
Sveta mala Terezijo, utješi one koji trpe !
Sveta mala Terezijo, ozdravi one koji trpe !
Sveta mala Terezijo, obrati naše grješnike !
Sveta mala Terezijo, slava tebi ! a po tebi slava Bogu !
Sveta mala Terezijo, ljubav tebi ! a po tebi ljubav Bogu !
Slava, slava Svetoj Tereziji Malenog Isusa !
Slava, slava, slava Bogu !

Spomeni se Sveta Terezijo, tvoga obećanja, da ćeš činiti dobra na zemlji, izlij obilnu kišu ruža (milosti) na sve one, koji k Tebi vape i isprosi nam od Boga milosti, koje očekujemo od Njegove neizmjerne dobrote. O nebeski Oče, koji ćeš po zagovoru Svete Terezije od Malog Isusa povratiti svijetu milostivu ljubav Tvoga srca i sinovsko pouzdanje, koje Tebi dugujemo, udostoj se još uvećati slavu i moć zagovora One, koja je bila uvijek Tvoje vjerno dijete, i dopusti joj, da Ti svakoga dana dovede veliki broj duša, koje će Te vječno hvaliti. Po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen