Devetnica svetom Ivanu od Križa

Danas započinjemo devetnicu svetom Ivanu od Križa, čiji blagdan slavimo 14. prosinca. Kroz narednih devet dana molimo ove litanije njemu u čast!

Litanije svetom Ivanu od Križa

Gospodine, smiuj se.
Kriste smiluj se.
Gospodine smiluj se.
Kriste čuj nas.
Kriste usliši nas.

Oče nebeski, Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože.

Sveta Marijo, Kraljice
i uresu Karmela,
Sveti Ivane od Križa,
Sveti Ivane, divni gojenče Marijin,
Sveti Ivane, pravi nasljedniče
trpećeg Isusa,
Sveti Ivane, koji si stupao stopama
preteče Gospodinova,
Sveti Ivane, napunjen revnošću
proroka Iije,
Sveti Ivane, obdaren darom dubokog razmatranja,
Sveti Ivane, poznavatelju i voditelju
ljudsjih srdaca,
Sveti Ivane, koji si Crkvu rasvjetljivao
svojim umnim i bogoduhnim spisima,
Sveti Ivane, vjerni pomoćniče svete Terezije
u velikom djelu obnove Karmelskog reda,
Sveti Ivane, koji si radi Isusa nevin
strpljivo podnosio prezir, progonstvo,
tamnicu i udarce,
Sveti Ivane, vazda željan križa i trpljenja,
Sveti Ivane koji si za plaću svojih muka
od Krista tražio samo trpljenje i prezir,
Sveti Ivane, pobjedniče zlih duhova,
Sveti Ivane, još na smrti odan u volju Božju
usred velikih bolesti i duševne zapuštenosti,
Sveti Ivane, čiju je smrtnu postelju obasjalo sjajno svjetlo,
Sveti Ivane, čija se duša kao vatrena kugla uzdigla prema nebu
Sveti Ivane, oče i uresu Karmela,
Sveti Ivane, uresu svećenićkog i redovničkog staleža,
Sveti Ivane, gorući serafe Božje ljubavi,
Sveti Ivane, žarki ljubitelju križa,
Sveti Ivane, odvažni branitelju katoličke vjere,
Sveti Ivane, revnio vjesniče evanđeoske istine,
Sveti Ivane, učitelju duhovnoga života,
Sveti Ivane, neumorni revnitelju duša,
Sveti Ivane, ogledalo prave poniznosti,
Sveti Ivane, divni uzore strpljivosti,
Sveti Ivane, uzore evanđeoske čistoće,
Sveti Ivane, ljubitelju evanđeoskog siromaštva,
Sveti Ivane, pobjedniče svoji zlih nagnuća,
Sveti Ivane, divni uzore svih kreposti,
Sveti Ivane, nepomični stupe u svim progonstvima,
Sveti Ivane, vjerni učeniče Kristov u duševnoj zapuštenosti,
Sveti Ivane, strahu zlih duhova,
Sveti Ivane, utjeho žalosnih,
Sveti Ivane, pomoćniče u svim križevima,
Sveti Ivane, zaštitniče progonjenih,
Sveti Ivane, oče siromašnih i bjednih,
Sveti Ivane, zagovorniče svih koji te zazivaju.

U našim potrebama,
U žaosti i protivštinama,
U poteškoći i trpljenju,
U duševnoj zapuštenosti.

Po tvojoj ljubaviprema križu,
Po tvojoj muci prema radu,
Po tvome trpljenju,
Po tvojim krepostima,
Po tvojoj slavi,
Mi, koji tražimo tvoj zagovor kod Boga,
Da nas čuvaš u bolesti, trpljenju i progonima,
Da nas sačuvaš od mržnje, neprijateljstva i klevete,
Da nas oslobodiš duševne zapuštenosti,
nemirne savjesti, žalosti, straha i očajavanja,
Da nampomogneš u pravoj pokori i poboljšanju života,
Da nam izmoiš utjehu u žalosti, jakost u napasti,
strpljivost u trpljenju i predanje u protivštinama,
Da nam izmoliš veliku ljubav prema križu, mrtvljenju i odricanju,
Da svim štovateljima svojim pomogneš.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Oče naš...

Moli za nas sveti oče Ivane.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Bože, svetom prezbitru Ivanu od Križa dao si izvanrednu ljubav prema žrtvi i savršenoj samozataji. Daj nam uvijek nasljedovati njegov primjer te nas privedi vječnom gledanju tvoje slave. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.