Devetnica u čast Gospe Žalosne

POBOŽNOST – KROZ DEVET DANA

Presveta Majko Božja, preslavna Kraljice neba i zemlje, Marijo!

Ja, premda nedostojan i grešan, Tebe danas za Majku svoju preljubeću i Zaštitnicu nada sve vjernu izabirem i ištem, i sebe Ti zavjetujem; i vječnomu se služenju Tebi i svetoj ljubavi prema Tebi sav posvećujem.

Udostoj se molim Te usrdno, za takva me primiti, da Te se tako mognem odvažiti kao svoju Majku zazivati.

Jer, premda sam toga nedostojan, mila neka Ti ipak bude oporučna volja Tvoga Raspetoga Sina a moga Spasitelja; on me na žrtveniku Križa umirući, preporučio Tebi za sina onim preslatkim riječima: Evo Ti sina.

A Ti si tako, stojeći žalosna pod Križem, postala mojom Majkom.

Neka dakle ne priječi moja nedostojnost da Te smijem s ljubavlju zazivati kao svoju Majku i da pun ufanja pohrlim u zaklon Tvoje majčinske zaštite.

Od sada odlučujem i čvrsto namjeravam sinovski Te ljubiti, pobožno štovati i svim srcem častiti.

Ti pak pokaži da si Mati, i daj da ja ustrajem biti Tvoj vjerni sin.

Zapali me ognjem prave ljubavi prema Tebi.
Daj da uživam Tvoju majčinsku blagost.
Ravnaj mnome u svim mojim djelima.
Budi mi na pomoć u svim mojim potrebama.
Zaštiti me u svim pogiblima duše i tijela, poglavito mi u mojim smrtnim mukama pritekni u pomoć svojim svetim bolima.
Slušaj i usliši me sada dok Te molim za onda, o blaga, o zdušna, o slatka Majko Marijo!
Amen.

SPOMEN NA PRVU ŽALOST

Tvojih Sedam žalosti,
Sad Marijo, dok promišljam,

S Tobom trpjet napore,
S Tobom mrijeti željkujem.

Ani starost uzdiše
A bol obara Šimuna,

Mač jer boli Srce Ti
Gle, s kraja na kraj probada

MOLITVA

Prežalosna Djevice Marijo, koja si probodena mačem neizmjerne boli kada je Šimun prorekao trpljenje Tvoga Sina, izmoli mi, da zbog počinjenih grijeha i moje srce probode bol duboke i iskrene skrušenosti. Amen.

Zdravo Marijo...

SPOMEN NA DRUGU ŽALOST


Bježiš, Majko s djetetom
Na ruci, dragim bremenom,

I Sjaj toli sunčani
Sad noću hoćeš sakriti.

Utok ti je Egipat,
Za tvoje zaklon ljubljene;

Nilu sad na žalima,
Gle, nestaješ u bolima.


MOLITVA

Prežalosna Majko Marijo, koja si zbog okrutnosti silnika Heroda s ljubljenim Isusom bježala u nepoznatu i tuđinsku zemlju Egipat, izmoli mi da ozbiljno popravim svoj život te da se klonim i da pobjegnem od svih grijeha.
Amen.

Zdravo Marijo...


SPOMEN NA TREĆU ŽALOST

U stvarima Očevim
Da Sinu bit je ne znajuć,

Tri se dana vidjelo
Gdje bljediš poput ljiljana.

Zov Tvoj tijesnim putima:
Sine!- zrakom je jecao.

Boli Tebi navala
Reć ostalo ne davaše.

MOLITVA

Prežalosna Djevice Marijo, koja si s najvećim strahom i boli Sina što je bio ostao u Hramu tražila kao izgubljena, izmoli mi da Ga i ja tražim s neprestanom brigom srca, pa da ga i sretno nađem i da zaslužim od Njega zadobiti svu utjehu. Amen.

Zdravo Marijo


SPOMEN NA ČETVRTU ŽALOST

Nosi gredu drvenu
Gle, Isus, bičem biju Ga.

Majko, eto znamena
Kom potom će protivit se.

Križ ON, jao dok nosi,
Sve tijelo krv mu oblijeva.

A srce Ti Majko sad
Potaplja se u bolima.


MOLITVA

Prežalosna Majko Marijo, koja si susrela svog LJUBLJENOG Sina što se pod težinom Križa i obliven krvlju uspinjao na brdo Kalvariju, izmoli mi da radosno noseći križ poteškoća idem Njegovim stopama, te naposljetku po Njemu vječnu sreću steknem. Amen.

Zdravo Marijo...


SPOMEN NA PETU ŽALOST

Kalvarija ljubavi
I žalosti je vinograd.

Gle tjesci vinogradski,
Gle čavli, kruna trnova.

ISUS tu dok pribit je,
Dok Križa tjesak pritište,

Ljubav bolju ranjena
Mariji tišti srdašce.


MOLITVA
Prežalosna Majko Marijo, koja si gledajući boli svoga Raspetoga Sina, pretrpjela najveće mučeništvo srca, izmoli mi da se po nepresušnoj ljubavi i iskrenoj boli duše sav u srce usiječe Onaj koji je radi mene sav bio na križ pribit. Amen.

Zdravo Marijo... 

SPOMEN NA ŠESTU ŽALOST

Marijo, dok stjena je,
Bol osjetiv, raspuknuta,

A dan ko noćca crna
Tuži, srce Ti cjepa se.

Ude s drva skinute,
No ude već beživotne,

Krilom nježno topliš Mu
I rijekom pereš žalosti.


MOLITVA
Prežalosna Majko Marijo , koja si od prevelike boli zapala u gotovo smrtnu muku primivši u majčino krilo predragoga svoga Isusa neizbrojivim mukama smrti predana, izmoli mi da ga i ja uvijek pobožno primam i da ga neugasivim žarom ljubavi mognem zadržati. Amen.

Zdravo Marijo...


SPOMEN NA SEDMU ŽALOST

Sinu dok pokopanom
Kamen na grob navaljen je,

Marijo od premnoge
Boli- život Ti zamire.

Šapćeš tužnim šapatom
Do spilje sjedeć pogerbne.

Ječiš poput grlice,
Plačeš poput golubice.

MOLITVA

Prežalosna Majko Marijo, koja si os svoga preslatkoga Sina, oduzeta Tvomu pogledu i s Tvog krila te u grob položena, suzama najdublje boli i plačem popratila: izmoli mi, da se u sutrpnoj tuzi Tebi pobožno pridružim na zemlji, te na koncu zavrijedim s Tobom se suradovati na nebu. Amen.

Zdravo Marijo...


PREPORUKA

Majko, neka žalosti
Tom svojom gorkosti

Dobara nebeskih mi
Svo slatkost dadnu osjetit.

S Tobom muke trpjeti,
S Tobom mrijeti želja mi,

Sedam Tvojih žalosti
Dok razmatram, oplakujem.

 

LITANIJE BLAŽENE DJEVICE ŽALOSNE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo Djevica,
Majko Raspetoga Kralja,
Majko prežalosna,
Majko prestrpljiva,
Kraljice mučenika,
Žrtvo ljubavi,
Ogledalo strpljivosti,
Čudo ustrajnosti,
Utjeho žalosnih
Utočište grešnika,
Nado siromašnih
Utvrdo nemoćnih
Spasiteljice posrnulih,
Marijo, more boli neizmjerne
Stručku gorka pelina,
Ružo od Kristove Krvi grimizna,
Ljiljane sred trnja nevolja,
Marijo, golubice prežalosna,
Marijo, grlice tužeća
Marijo, po proročanstvu Šimunovu mačem boli probodena
Marijo, sa Sinom bježati u Egipat prisiljena
Marijo, koja si tri dana izgubljena Sina hoteć tražila
Marijo, koja si čuvši da Ti Sina Židovi uhitiše, prežalosno uzdisala,
Marijo, koja si se saznavši da Ti Sina bičuju, kao mrtva srušila,
Marijo, koja si pokraj Isusova križa u dubokoj boli stajala
Marijo koja si Isusa žuči i octom pojiti vidjela,
Marijo, koja si gdje se na Sina Ti pogrdama i psovkama nabacuju slušala,
Marijo, koja si mrtvu Sina kopljem bok probadati vidjela,
Marijo, koja si Sina s križa skinuta u prežalosno si krilo primila,
Marijo, koja si s najdubljom boli i plačem pokop svoga Sina pratila,
Marijo, koja si u duši svojoj dionicom Kristovih muka postala,
Marijo, srcem i dušom s Kristom na križ suraspeta
Marijo, koja si na spas svijeta više nego li na muke Sina svoga gledala,
Marijo, koja si svojim sutrpljenjem u otkupljenju svijeta sudjelovala,
Marijo, od Krista na križu nama za Majku preporučena,
Marijo, svijetu za Zaštitnicu i Zagovarateljicu namijenjena,
Marijo, štićenika svojih preslatka utjeho,

Od svakoga grijeha, Oslobodi nas Djevice žalosna!
Od zle smrti,
Od vječne kazne,
Po svome sutrpljenju,
Po maču boli, koji Ti dušu probode,
Po ranama, mukama i smrti Sina svoga ljubljenoga,
Po preblagome osjećaju svoga milosrđa,

O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo, Zagovaraj nas!


Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!
Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!

Oče naš, Zdravo Marijo...

- U svakoj nevolji i tjeskobi našoj
- Priteci nam u pomoć, Preblaga Djevice, Marijo, Majko Kristova!


Pomolimo se!

Svemogući i milosrdni Bože, ponizno Te molimo, da mi moji u molitvama spominjemo sutrpljenje i probadanje preslatke duše Blažene Djevice Marije, po njezinu preblagome zagovoru i po zaslugama smrti Tvoga ljubljenoga Sina, postignemo dar svete smrti i nagradu vječnog blaženstva. Po istom Gospodinu našem Isusu Kristu.

 

PLAČ BLAŽENE DJEVICE MARIJE


Stala plačuć tužna Mati,
Gledala je kako pati
Sin joj na križ uzdignut.

Dušom njenom razboljenom,
Rastužrnom, ražaljenom,
Prolazio mač je ljut.

O, koliko ucviljena,
Bješe ona uzvišena,
Majka Sina jedinog!

Bol bolova sve to ljući,
Blaga Mati gledajući,
Muke slavnog Čeda svog.

Koji čovjek ne bi plako,
Majku Božju videć tako,
U tjeskobi tolikoj?

Tko protužit neće s Čistom,
Kada vidi gdje za Kristom,
Razdire se srce njoj?
Zarad grijeha svoga puka,
Gleda njega usred muka
I gdje bičem bijen bi.

Gleda svoga milog Sina,
Ostavljenog sred gorčina,
Gdje se s dušom podijeli.

Daj mi stoga blaga Mati,
Bol tu gorku osjećati,
Daj da s Tobom procvilim.

Neka ljubav srca moga,
Gori sveđ za Krista boga,
Da mu u svem omilim.

Rane drage, Majko sveta,
Spasa za me razapeta,
Tisni usred srca mog.

Neka dođu i na mene,
Patnje za me podnesene,
Sina Tvoga ranjenog.

Daj mi s Tobom suze livat,
Raspetoga oplakivat,
Dok na svijetu budem ja.

U Tvom društvu uz križ stati,
S Tobom jade jadovati,
Želja mi je jedina.

Kruno djeva, Djevo jedina,
Budi meni milostvna,
Daj mi s Tobom dijelit plač.

Daj mi nosit po sve dane,
Isusovu smrt i rane,
Osjećati muke mač.

Neka rane izrane me,
Neka svega opoje me,
Sina Tvoga križ i krv.

Ti na sudu za me zbori,
Djevo sveta, da ne mori,
Pakleni me vječni crv.

Kada dođu smrtni časi,
Kriste Bože, nek me spasi
Majke Tvoje zagovor

Kad mi zemlja tijelo primi,
Dušu onda uzmi Ti mi,
U nebeski blažen dvor. Amen.

Moli za nas, Djevice prežalosna ,
Da dostojni postanemo obećanje Kristovih.

Pomolimo se!

Bože, kod čije je muke, prema Šimunovu proročanstvu, mač boli probo preslatku dušu slavne Djevice i Majke Marije, podaj nam milostivo, da mi koji se sa štovanjem sjećamo da je ona trpjela i bila probodena za nas, po slavnim zaslugama i molitvama svih svetaca koji su vjerno stajali pod križem, zadobijemo sretni učinak Tvoje muke.
Koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem, u jedinstvu uha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.