Velika devetnica u čast sluge Božjega oca Ante Gabrića - DRUGI DAN

STANI I ZAMISLI SE!

Pred 2.000 godina Kalvarija se zarumenila Spasiteljevom krvlju.
Za moje spasenje i za spasenje cijeloga svijeta. Na mene je pala Njegova predragocjena krv.
Ja sam kršćanin. Ali dvije trećine ljudi ne znaju još za Isusa. Preko dvije milijarde neumrlih duša još ne pozna svoga Spasitelja.
Strašan je to broj. A ipak, Kalvarija se i za njih zarumenila.
Koja je moja dužnost kao kršćanina?
Dužnost prema Isusu, dužnost prema tim milijunima?
Moram se zanimati za misije, moliti za njih i raditi.
»Dođi kraljevstvo Tvoje!« dnevna je naša molitva. No, jesam li ikada razmišljao o dubokom značenju ove božanske molitve? Ili je, tek, izgovaram samo ustima?
Da dublje prodrem u smisao te prošnje Očenaša, mogu mi pomoći stihovi pokojnog pjesnika
Tomislava Posavca, čiji je mladi život uvenuo baš pred polazak u misije.
No, još ga nema.
Još milijuni duša u tami poganstva stoje,
premda su dosad bezbrojna srca u nebo slala molitve svoje:
»Dođi kraljevstvo Tvoje!«
I još ga nema.
A zašto, Kriste, još žrtvenici kumira stoje i duše Tvoje tamjan im pale?
Jer vjerni žarko molit se boje: »Dođi kraljevstvo Tvoje!«
Oj dođi!
Evo pripravne žrtve, što s Tobom na križ raspinje moje tijelo i dušu, samo da preda još milijarda srce Ti svoje!
»Dođi kraljevstvo Tvoje!«
Stani i zamisli se!
Sjeverna Indija ima jednog svećenika za 205.000 stanovnika.
A morao bi biti jedan za tisuću. A ipak Isusova zapovijed stoji i danas: »Idite i naučavajte sve narode...«
Zapovijed je jasna.
Što je, dakle, moja dužnost? ...
Dnevno umire oko 80.000 ljudi bez krštenja. A i to su duše otkupljene predragocjenom Spasiteljevom krvlju.
Koliko sam ja sretan što sam po svetom krštenju postao Božjim djetetom, dionikom nebeske sreće...
No, što sam do sada učinio kao zahvalu Isusu za taj neprocjenjivi dar?
Da li su misionari po mojim molitvama, žrtvama i milodarima i jednoj duši mogli pokazati put k Isusu?
Vaš otac Ante

Pisano 12 srpnja 1951.

»Hrvatski Kat. Glasnik«, Chicago

Molitva

Gospodine, zahvaljujemo ti na milosti što si nas izabrao da po krštenju budemo Tvoja Božja djeca i što si na nas stavio pečat svoje Predragocjene krvi da nas Njome otkupiš. Zahvaljujemo ti na milosti što si nas izabrao da nakon ovog prolaznog života možemo biti dionici nebeske sreće.
Molimo te da po moćnom zagovoru oca Ante naše obitelji ponovno budu prave kršćanske obitelji iz kojih će se roditi tvoji apostoli mira i ljubavi koji ovaj svijet tako silno treba.
U srcima naših mladih raspali želju za svetim svećeničkim pozivom i ustrajnost na sveto započetom putu da služe Gospodinu u potpunom predanju kako je Tebi služio naš o. Ante.
Daj da po primjeru njegovih posvećenih ruku udijeliš dobre svećenike i misionare, da očuvaš neokaljanima njihove svećeničke ruke koje svakodnevno dodiruju tvoje Sveto Tijelo.
Blagoslovi njihov svećenički rad bogatim plodovima i podari im krunu vječnog života. Umnoži nam vjeru, učvrsti ufanje i usavrši ljubav.
Neka dođe Kraljevstvo Tvoje!

Posebno te molimo za … ( navesti one koje osobno prikazujemo u ovoj devetnici).

Gospodine, Tvoja nam je milost jedina nada, a Tvoja zaštita jedina sigurnost!

Oče Ante moli za nas!


Molitva za svećenike

Isuse, ti se sjećaš onoga dana kad si izabrao svoju prvu dvanaestoricu
neuke, slabe i siromašne galilejske ribare.
Prvoj dvanaestorici pridružio si i Savla - Pavla,
koji te je progonio, i poslije njega još tolike milijune.
Među njima i mene naj nevrednijega…
„Ja se nisam ni jedan dan,
ni jedan čas pokajao niti sam požalio što sam se odazvao Isusu,
što sam se odazvao dušama.
Sretan sam! Tu sreću želim i svima vama.
Dajte i vi tu sreću drugim!
Dođite, žrtvujmo se do kraja svoga života.
Gdje će taj kraj života biti, gdje ćemo umrijeti, ne znam.
Neka bude u Srcu Isusovu!“
„Dok tijelo groznicom gori i ruke dršću kod oltara tvoga,
ti me čuvaj, Veliki Svećeniče, Bože moj,
koji razveseljavaš moju mladost!
Pred tvojim oltarom neka izgori ova uljanica svećeničkog mi života,
neka se ugasi daleko od buke svijeta,
daleko od ljudske utjehe, sred mojih dragih Sunderbanskih džungla;
neka goreći izgori pred ovim živim tvojim hramovima,
pred kolibama tvojih sirotana.“

Otac Ante

MOLITVA
za proglašenje blaženim sluge Božjega p. Ante Gabrića

„Oče nebeski, u sluzi Božjemu Anti Gabriću, misionaru, darovao si nam herojski primjer kako se milosrđem i ljubavlju širi Tvoje kraljevstvo.
Molimo Te za milost da u vjeri Crkve on bude što prije proglašen blaženim i tako postane još bliži svima koji mu se obraćaju u svojim potrebama.
Uvjereni da Ti je svojim životom i apostolskom revnošću omilio, udijeli nam po njegovu zagovoru milost za koju te sada molimo…..
Po Kristu Gospodinu našemu.
Amen

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu